Danh sách ứng viên trúng tuyển chương trình điều dưỡng viên đi học tập và làm việc tại chlb đức khóa 4 năm học 2018-2019 (Đợt thi ngày 19/03/2018 đến ngày 26/03/2018) Hội chợ việc làm truờng Đại học Cần Thơ đợt 1 năm 2018 đã thành công tốt đẹp Tuyển thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản (IM Japan) đợt tháng 4/2018 - dành cho lao động nữ Thông tin doanh nghiệp phỏng vấn trực tiếp tại hội chợ việc làm Đại học Cần Thơ (ngày 07/04/2018) Hội chợ việc làm sinh viên Đại học Cần Thơ năm 2018 Thông tin về việc ký kết Bản ghi nhớ (MOU) về phái cử và tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài (Chương trình EPS) Tuyển thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản (IM Japan) Kỳ thi tiếng Hàn trên máy tính dành cho người lao động về nước đúng thời hạn (Kỳ 1 - Năm 2018) Thông báo tuyển giáo viên dạy tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Hoa tại Trung tâm DVVL TP. Cần Thơ Thông báo gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Đài Loan đơn hàng công ty Nam Á đợt 2 Thông báo tuyển chọn lao động đi làm việc tại Đài Loan của Công ty HHCP Mạch Điện Nam Á đợt 02 năm 2018 Chiêu sinh các lớp ngoại ngữ Tuyển chọn Điều dưỡng viên đi học tập và làm việc tại CHLB Đức Thông báo nâng cấp Cổng thông tin việc làm Cần Thơ

PHÒNG TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG


Họ tên: Ngô Ngọc Trạng
Chức vụ: Trưởng phòng
Ngày sinh: 06/01/1983
Điện thoại: 0973.373.277
Email: nntrang@cantho.gov.vn
Họ tên: Phan Thị Thùy Linh
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Ngày sinh: 12/12/1984
Điện thoại: 0918.705.312
Email: ptthuylinh@cantho.gov.vn
Họ tên: Nguyễn Thị Thúy Loan
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Ngày sinh: 16/05/1984
Điện thoại: 0949.299.717
Email: nttloan@cantho.gov.vn
Họ tên: Lý Thị Thanh Hồng
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Ngày sinh: 21/08/1972
Điện thoại: 0919.099.799
Email: ltthong@cantho.gov.vn
Họ tên: Võ Thị Thúy Diễm
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Ngày sinh: 24/04/1979
Điện thoại: 0906.270.555
Email: vttdiem@cantho.gov.vn
Họ tên: Nguyễn Ngọc Quỳnh Trân
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Ngày sinh: 09/03/1986
Điện thoại: 0903.760.698
Email: nnqtran@cantho.gov.vn
Họ tên: Đinh Viết Thanh
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 10/01/1987
Điện thoại: 0917.858.656
Email: dvietthanh@cantho.gov.vn
Họ tên: Cao Như Ngọc
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 01/01/1986
Điện thoại: 0939.818.161
Email: cnngoc@cantho.gov.vn
Họ tên: Đái Yến Phương
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 13/05/1985
Điện thoại: 0939.618.996
Email: dyphuong@cantho.gov.vn
Họ tên: Nguyễn Thị Bích Ngọc
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 12/03/1980
Điện thoại: 0915.788.468
Email: nt.bichngoc@cantho.gov.vn
Họ tên: Lâm Hà Minh Thi
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 28/01/1985
Điện thoại: 0939.948.077
Email: lhminhthi@cantho.gov.vn
Họ tên: Võ Thị Ngọc Huyền
Chức vụ: Cán sự
Ngày sinh: 26/10/1989
Điện thoại: 0939.565.949
Email: vtngochuyen@cantho.gov.vn
Họ tên: Cao Văn Thông
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 21/01/1961
Điện thoại: 0913.817.038
Email: cvthong@cantho.gov.vn
Họ tên: Trần Thị Thủy
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 29/12/1989
Điện thoại: 0984.540.419
Email: tt.thuy@cantho.gov.vn
Họ tên: Nguyễn Thị Ánh Sương
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 01/01/1986
Điện thoại: 0982.554.841
Email: ntasuong@cantho.gov.vn
Họ tên: Võ Thị Thu Vân
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 10/03/1990
Điện thoại: 0945.411.090
Email: vttvan@cantho.gov.vn
Họ tên: Trần Anh Tú
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 09/05/1988
Điện thoại: 0939.639.638
Email: trananhtu@cantho.gov.vn
Họ tên: Dương Trúc Linh
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 13/08/1989
Điện thoại: 0939.800.577
Email: duongtruclinh@cantho.gov.vn
Họ tên: Nguyễn Ngọc Ánh
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 11/09/1993
Điện thoại: 01206.878.236
Email: n.ngocanh@cantho.gov.vn
Họ tên: Trương Thùy Trang
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 28/12/1987
Điện thoại: 0907.390.258
Email: truongthuytrang@cantho.gov.vn
Họ tên: Nguyễn Kiều Trúc Quỳnh
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 26/11/1992
Điện thoại: 01226.474.141
Email: nktrucquynh@cantho.gov.vn
Họ tên: Ngô Thiên Trang
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 16/02/1987
Điện thoại: 0919.126.693
Email: thientrang@cantho.gov.vn
Họ tên: Trương Thị Mỹ Duyên
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 10/09/1989
Điện thoại: 0977.438.283
Email: tthimyduyen@cantho.gov.vn
Họ tên: Đỗ Văn Thuần
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 01/01/1988
Điện thoại: 0939.597.349
Email: dovanthuan@cantho.gov.vn
Họ tên: Trần Thị Thu Thảo
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 12/01/1985
Điện thoại: 0913.701.745
Email: ttthuthao@cantho.gov.vn
Họ tên: Nguyễn Thị Hồng Phấn
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 03/01/1988
Điện thoại: 0939.686.301
Email: nthongphan@cantho.gov.vn
Họ tên: Tần Kim Ngân
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 28/02/1985
Điện thoại: 0949.745.559
Email: tkimngan@cantho.gov.vn
Họ tên: Nguyễn Minh Ẩn
Chức vụ: Bảo vệ
Ngày sinh: 12/12/1971
Điện thoại: 0948.883.547
Email:
Họ tên: Nguyễn Thái Em
Chức vụ: Bảo vệ
Ngày sinh: 08/06/1983
Điện thoại: 0916.319.339
Email: thainguyentn83@gmail.com
Họ tên: Trương Văn Nuôi
Chức vụ: Bảo vệ
Ngày sinh: 19/04/1973
Điện thoại: 0966.107.477
Email: truongvannuoi1974@gmail.com
Họ tên: Nguyễn Thị Thùy Trang
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 30/10/1979
Điện thoại: 0977.609.807
Email: ntthuytrang@cantho.gov.vn
Họ tên: Đỗ Linh Dương
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 11/10/1987
Điện thoại: 0979.198.399
Email: dlduong@cantho.gov.vn
Họ tên: Nguyễn Thị Hoàng Diễm
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 30/07/1983
Điện thoại: 01666.178.162
Email: nthoangdiem@cantho.gov.vn
Họ tên: Nguyễn Hoàng Nam
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 21/05/1990
Điện thoại: 0907.794.396
Email: nn5739@gmail.com
Họ tên: Trần Nguyễn Hồng Trang
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 21/10/1993
Điện thoại: 0939.723.998
Email:  trannguyenhongtrang2110@gmail.com
Họ tên: Nguyễn Thị Mỹ Hòa
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 22/12/1988
Điện thoại: 0909.798.077
Email: ntmyhoa@cantho.gov.vn
Họ tên: Phạm Thị Thu Trang
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 25/10/1986
Điện thoại: 0997.251.086
Email:  


Quay lại
Doanh nghiệp tự giới thiệu
Click to go to this website
Click to go to this website