Kỳ thi tiếng Hàn trên máy tính dành cho người lao động về nước đúng thời hạn-Kỳ 2 năm 2018 Kết quả kỳ thi tiếng Hàn ngành Sản xuất chế tạo năm 2018 Thông báo Kế hoạch phỏng vấn Chương trình Điều dưỡng viên Đức Khóa 4 (Năm 2018-2019) – Đợt 2/2018 Tuyển chọn ứng viên tham gia chương trình điều dưỡng viên đi học tập và làm việc tại CHLB Đức (khóa 4/2018) Tuyển chọn ứng viên Nam tham gia Chương trình thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản (chương trình IM JAPAN) đợt 02 năm 2018 Thông báo chiêu sinh lớp Ôn tâp tiếng Hàn xuất khẩu lao động (EPS) Chiêu sinh các lớp ngoại ngữ

PHÒNG TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG


Họ tên: Ngô Ngọc Trạng
Chức vụ: Trưởng phòng
Ngày sinh: 06/01/1983
Điện thoại: 0973.373.277
Email: nntrang@cantho.gov.vn
Họ tên: Phan Thị Thùy Linh
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Ngày sinh: 12/12/1984
Điện thoại: 0918.705.312
Email: ptthuylinh@cantho.gov.vn
Họ tên: Nguyễn Thị Thúy Loan
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Ngày sinh: 16/05/1984
Điện thoại: 0949.299.717
Email: nttloan@cantho.gov.vn
Họ tên: Lý Thị Thanh Hồng
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Ngày sinh: 21/08/1972
Điện thoại: 0919.099.799
Email: ltthong@cantho.gov.vn
Họ tên: Võ Thị Thúy Diễm
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Ngày sinh: 24/04/1979
Điện thoại: 0906.270.555
Email: vttdiem@cantho.gov.vn
Họ tên: Cao Như Ngọc
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 01/01/1986
Điện thoại: 0939.818.161
Email: cnngoc@cantho.gov.vn
Họ tên: Đái Yến Phương
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 13/05/1985
Điện thoại: 0939.618.996
Email: dyphuong@cantho.gov.vn
Họ tên: Nguyễn Thị Bích Ngọc
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 12/03/1980
Điện thoại: 0915.788.468
Email: nt.bichngoc@cantho.gov.vn
Họ tên: Lâm Hà Minh Thi
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 28/01/1985
Điện thoại: 0939.948.077
Email: lhminhthi@cantho.gov.vn
Họ tên: Võ Thị Ngọc Huyền
Chức vụ: Cán sự
Ngày sinh: 26/10/1989
Điện thoại: 0939.565.949
Email: vtngochuyen@cantho.gov.vn
Họ tên: Cao Văn Thông
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 21/01/1961
Điện thoại: 0913.817.038
Email: cvthong@cantho.gov.vn
Họ tên: Trần Thị Thủy
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 29/12/1989
Điện thoại: 0984.540.419
Email: tt.thuy@cantho.gov.vn
Họ tên: Nguyễn Thị Ánh Sương
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 01/01/1986
Điện thoại: 0982.554.841
Email: ntasuong@cantho.gov.vn
Họ tên: Võ Thị Thu Vân
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 10/03/1990
Điện thoại: 0945.411.090
Email: vttvan@cantho.gov.vn
Họ tên: Trần Anh Tú
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 09/05/1988
Điện thoại: 0939.639.638
Email: trananhtu@cantho.gov.vn
Họ tên: Dương Trúc Linh
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 13/08/1989
Điện thoại: 0939.800.577
Email: duongtruclinh@cantho.gov.vn
Họ tên: Nguyễn Ngọc Ánh
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 11/09/1993
Điện thoại: 01206.878.236
Email: n.ngocanh@cantho.gov.vn
Họ tên: Trương Thùy Trang
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 28/12/1987
Điện thoại: 0907.390.258
Email: truongthuytrang@cantho.gov.vn
Họ tên: Nguyễn Kiều Trúc Quỳnh
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 26/11/1992
Điện thoại: 01226.474.141
Email: nktrucquynh@cantho.gov.vn
Họ tên: Ngô Thiên Trang
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 16/02/1987
Điện thoại: 0919.126.693
Email: thientrang@cantho.gov.vn
Họ tên: Trương Thị Mỹ Duyên
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 10/09/1989
Điện thoại: 0977.438.283
Email: tthimyduyen@cantho.gov.vn
Họ tên: Đỗ Văn Thuần
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 01/01/1988
Điện thoại: 0939.597.349
Email: dovanthuan@cantho.gov.vn
Họ tên: Trần Thị Thu Thảo
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 12/01/1985
Điện thoại: 0913.701.745
Email: ttthuthao@cantho.gov.vn
Họ tên: Nguyễn Thị Hồng Phấn
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 03/01/1988
Điện thoại: 0939.686.301
Email: nthongphan@cantho.gov.vn
Họ tên: Tần Kim Ngân
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 28/02/1985
Điện thoại: 0949.745.559
Email: tkimngan@cantho.gov.vn
Họ tên: Nguyễn Minh Ẩn
Chức vụ: Bảo vệ
Ngày sinh: 12/12/1971
Điện thoại: 0948.883.547
Email:
Họ tên: Nguyễn Thái Em
Chức vụ: Bảo vệ
Ngày sinh: 08/06/1983
Điện thoại: 0916.319.339
Email: thainguyentn83@gmail.com
Họ tên: Nguyễn Thị Thùy Trang
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 30/10/1979
Điện thoại: 0977.609.807
Email: ntthuytrang@cantho.gov.vn
Họ tên: Đỗ Linh Dương
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 11/10/1987
Điện thoại: 0979.198.399
Email: dlduong@cantho.gov.vn
Họ tên: Nguyễn Thị Hoàng Diễm
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 30/07/1983
Điện thoại: 01666.178.162
Email: nthoangdiem@cantho.gov.vn
Họ tên: Nguyễn Ngọc Quỳnh Trân
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 09/03/1986
Điện thoại: 0903.760.698
Email: nnqtran@cantho.gov.vn
Họ tên: Nguyễn Hoàng Nam
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 21/05/1990
Điện thoại: 0907.794.396
Email: nn5739@gmail.com
Họ tên: Trần Nguyễn Hồng Trang
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 21/10/1993
Điện thoại: 0939.723.998
Email:  trannguyenhongtrang2110@gmail.com
Họ tên: Nguyễn Thị Mỹ Hòa
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 22/12/1988
Điện thoại: 0909.798.077
Email: ntmyhoa@cantho.gov.vn
Họ tên: Phạm Thị Thu Trang
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 25/10/1986
Điện thoại: 0997.251.086
Email:  


Quay lại
Doanh nghiệp tự giới thiệu
Click to go to this website
Click to go to this website