THÔNG BÁO CHIÊU SINH Lớp “Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng làm việc, tìm việc” THÔNG BÁO CHIÊU SINH Lớp “Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức khởi sự doanh nghiệp cho thanh niên” THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN ĐIỀU DƯỠNG VIÊN ĐI HỌC TẬP VÀ LÀM VIỆC TẠI CHLB ĐỨC TRONG NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN ỨNG VIÊN ĐIỀU DƯỠNG, HỘ LÝ SANG LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN (KHÓA 7 NĂM 2018) Thông báo ngày hội việc làm phụ nữ thành phố Cần Thơ năm 2018 THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN DUYÊN HẢI 2 TỈNH TRÀ VINH TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG CẦN THƠ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2018 Phiên Giao dịch việc làm hàng ngày Thị trường lao động 6 tháng đầu năm 2018 và dự báo 6 tháng cuối năm 2018 KỲ 3 (tháng 8 năm 2018) KỲ 2 (tháng 8 năm 2018) Thông báo tuyển chọn ứng viên nữ tham gia chương trình thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản tháng 8/2018 Thông báo Cơ hội đi làm việc tại Nhật Bản Hướng dẫn những thủ tục người lao động cần lưu ý và quy trình đăng ký dự thi tiếng hàn trên máy tính Thông báo chiêu sinh lớp “Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng làm việc, tìm việc cho lao động di cư” Thông báo chiêu sinh lớp “Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng làm việc, tìm việc cho thanh niên” Thông báo chiêu sinh lớp “Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức khởi sự Doanh nghiệp” Kỳ thi tiếng Hàn trên máy tính dành cho người lao động về nước đúng thời hạn-Kỳ 2 năm 2018 Thông báo Kế hoạch phỏng vấn Chương trình Điều dưỡng viên Đức Khóa 4 (Năm 2018-2019) – Đợt 2/2018 Tuyển chọn ứng viên tham gia chương trình điều dưỡng viên đi học tập và làm việc tại CHLB Đức (khóa 4/2018) Tuyển chọn ứng viên Nam tham gia Chương trình thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản (chương trình IM JAPAN) đợt 02 năm 2018 Thông báo chiêu sinh lớp Ôn tâp tiếng Hàn xuất khẩu lao động (EPS) Chiêu sinh các lớp ngoại ngữ

PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH-KẾ TOÁN


Họ tên: Đặng Thùy Linh
Chức vụ: Quyền trưởng phòng
Ngày sinh: 01/12/1985
Điện thoại: 0939.044.441
Email: dthuylinh@cantho.gov.vn
Họ tên: Phan Trung Hậu
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 19/10/1987
Điện thoại: 0169.649.4012
Email: ptrunghau@cantho.gov.vn
Họ tên: Nguyễn Thị Hồng Thương
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 11/02/1980
Điện thoại: 0939.675.834
Email: nththuong@cantho.gov.vn
Họ tên: Trần Thị Minh Nhàn
Chức vụ: Văn thư-Thủ quỹ
Ngày sinh: 25/01/1987
Điện thoại: 01694.941.384
Email: ttmnhan@cantho.gov.vn
Họ tên: Đặng Anh Thư
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 27/07/1989
Điện thoại: 0939.279.836
Email: danhthu@cantho.gov.vn
Họ tên: Nguyễn Minh Tiến
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 19/01/1993
Điện thoại: 01699.009.996
Email: minhtien@cantho.gov.vn
Họ tên: Nguyễn Triều
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 28/12/1983
Điện thoại: 0939.079.969
Email: nguyentrieu@cantho.gov.vn
Họ tên: Huỳnh Thị Mỹ Phụng
Chức vụ: Tạp vụ
Ngày sinh: 07/02/1978
Điện thoại: 0905.490.818
Email:
Họ tên: Nguyễn Thị Mỹ Phượng
Chức vụ: Tạp vụ
Ngày sinh: 01/01/1974
Điện thoại: 01699.687.466
Email:
Họ tên: Trần Hoàng Nguyên
Chức vụ: Bảo vệ
Ngày sinh: 28/02/1989
Điện thoại: 0939.678.206
Email:
Họ tên: Nguyễn Minh Hải
Chức vụ: Bảo vệ
Ngày sinh: 01/01/1985
Điện thoại: 0939.939.649
Email:
Họ tên: Nguyễn Phước Tài
Chức vụ: Bảo vệ
Ngày sinh: 11/10/1992
Điện thoại: 01626.926.827
Email:
Họ tên: Nguyễn Viết Phương
Chức vụ: Bảo vệ
Ngày sinh: 13/10/1992
Điện thoại: 0938.535.743
Email:  
Họ tên: Nguyễn Trung Hiếu
Chức vụ: Bảo vệ
Ngày sinh: 11/10/1994
Điện thoại: 01223.061.809
Email:
Họ tên: Nguyễn Minh Thụy
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 31/01/1985
Điện thoại: 0909.203.666
Email: nminhthuy@cantho.gov.vn
Họ tên: Nguyễn Thị Yên Thảo
Chức vụ: Tạp vụ
Ngày sinh: 12/10/1981
Điện thoại: 01229.859.185
Email:
Họ tên: Võ Hồng Thúy
Chức vụ: Tạp vụ
Ngày sinh: 05/05/1969
Điện thoại: 0969006381
Email:  


Quay lại
Doanh nghiệp tự giới thiệu
Click to go to this website
Click to go to this website