Kỳ thi tiếng Hàn trên máy tính dành cho người lao động về nước đúng thời hạn-Kỳ 2 năm 2018 Kết quả kỳ thi tiếng Hàn ngành Sản xuất chế tạo năm 2018 Thông báo Kế hoạch phỏng vấn Chương trình Điều dưỡng viên Đức Khóa 4 (Năm 2018-2019) – Đợt 2/2018 Tuyển chọn ứng viên tham gia chương trình điều dưỡng viên đi học tập và làm việc tại CHLB Đức (khóa 4/2018) Tuyển chọn ứng viên Nam tham gia Chương trình thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản (chương trình IM JAPAN) đợt 02 năm 2018 Thông báo chiêu sinh lớp Ôn tâp tiếng Hàn xuất khẩu lao động (EPS) Chiêu sinh các lớp ngoại ngữ

PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH-KẾ TOÁN


Họ tên: Đặng Thùy Linh
Chức vụ: Quyền trưởng phòng
Ngày sinh: 01/12/1985
Điện thoại: 0939.044.441
Email: dthuylinh@cantho.gov.vn
Họ tên: Nguyễn Thị Hồng Thương
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 11/02/1980
Điện thoại: 0939.675.834
Email: nththuong@cantho.gov.vn
Họ tên: Trần Thị Minh Nhàn
Chức vụ: Văn thư-Thủ quỹ
Ngày sinh: 25/01/1987
Điện thoại: 01694.941.384
Email: ttmnhan@cantho.gov.vn
Họ tên: Lê Thùy Dương
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 25/08/1988
Điện thoại: 0939.398.687
Email: lethuyduong@cantho.gov.vn
Họ tên: Đặng Anh Thư
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 27/07/1989
Điện thoại: 0939.279.836
Email: danhthu@cantho.gov.vn
Họ tên: Nguyễn Minh Tiến
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 19/01/1993
Điện thoại: 01699.009.996
Email: minhtien@cantho.gov.vn
Họ tên: Nguyễn Triều
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 28/12/1983
Điện thoại: 0939.079.969
Email: nguyentrieu@cantho.gov.vn
Họ tên: Huỳnh Thị Mỹ Phụng
Chức vụ: Tạp vụ
Ngày sinh: 07/02/1978
Điện thoại: 0905.490.818
Email:
Họ tên: Nguyễn Thị Mỹ Phượng
Chức vụ: Tạp vụ
Ngày sinh: 01/01/1974
Điện thoại: 01699.687.466
Email:
Họ tên: Trần Hoàng Nguyên
Chức vụ: Bảo vệ
Ngày sinh: 28/02/1989
Điện thoại: 0939.678.206
Email:
Họ tên: Nguyễn Minh Hải
Chức vụ: Bảo vệ
Ngày sinh: 01/01/1985
Điện thoại: 0939.939.649
Email:
Họ tên: Nguyễn Phước Tài
Chức vụ: Bảo vệ
Ngày sinh: 11/10/1992
Điện thoại: 01626.926.827
Email:
Họ tên: Nguyễn Viết Phương
Chức vụ: Bảo vệ
Ngày sinh: 13/10/1992
Điện thoại: 0938.535.743
Email:  
Họ tên: Nguyễn Trung Hiếu
Chức vụ: Bảo vệ
Ngày sinh: 11/10/1994
Điện thoại: 01223.061.809
Email:
Họ tên: Nguyễn Minh Thụy
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 31/01/1985
Điện thoại: 0909.203.666
Email: nguyenminhthuy3101@yahoo.com
Họ tên: Nguyễn Thị Yên Thảo
Chức vụ: Tạp vụ
Ngày sinh: 12/10/1981
Điện thoại: 01229.859.185
Email:
Họ tên: Võ Hồng Thúy
Chức vụ: Tạp vụ
Ngày sinh: 05/05/1969
Điện thoại: 0969006381
Email:  


Quay lại
Doanh nghiệp tự giới thiệu
Click to go to this website
Click to go to this website