Jump Arena JSC tuyển dụng Chiêu sinh các lớp ngoại ngữ Tuyển chọn ứng viên chương trình IM Japan (đợt tháng 12 năm 2017) Hội nghị công chức, viên chức và người lao động của Trung tâm Dịch vụ việc làm Cần thơ năm 2018 Buổi tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi “Tìm hiểu chính sách, pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp bằng hình thức trực tuyến ở thành phố Cần Thơ năm 2017” Công ty TNHH Woo Sung Global Vina tuyển dụng lao động làm việc tại Trà Vinh Buổi thông tin và hỗ trợ lập hồ sơ vay vốn cho người khuyết tật ở thành phố Cần Thơ năm 2017 Chiêu sinh Kỹ năng chụp ảnh bằng điện thoại thông minh - phổ biến kiến thức pháp luật lao động Danh sách ứng viên trúng tuyển kỳ thi sơ tuyển IM-Japan Tuyển chọn Điều dưỡng viên đi học tập và làm việc tại CHLB Đức Thông báo nâng cấp Cổng thông tin việc làm Cần Thơ

PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH-KẾ TOÁN


Họ tên: Đặng Thùy Linh
Chức vụ: Quyền trưởng phòng
Ngày sinh: 01/12/1985
Điện thoại: 0939.044.441
Email: dthuylinh@cantho.gov.vn
Họ tên: Nguyễn Thị Hồng Thương
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 11/02/1980
Điện thoại: 0939.675.834
Email: nththuong@cantho.gov.vn
Họ tên: Trần Thị Minh Nhàn
Chức vụ: Văn thư-Thủ quỹ
Ngày sinh: 25/01/1987
Điện thoại: 01694.941.384
Email: ttmnhan@cantho.gov.vn
Họ tên: Lê Thùy Dương
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 25/08/1988
Điện thoại: 0939.398.687
Email: lethuyduong@cantho.gov.vn
Họ tên: Đặng Anh Thư
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 27/07/1989
Điện thoại: 0939.279.836
Email: danhthu@cantho.gov.vn
Họ tên: Nguyễn Minh Tiến
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 19/01/1993
Điện thoại: 01699.009.996
Email: minhtien@cantho.gov.vn
Họ tên: Nguyễn Triều
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 28/12/1983
Điện thoại: 0939.079.969
Email: nguyentrieu@cantho.gov.vn
Họ tên: Huỳnh Thị Mỹ Phụng
Chức vụ: Tạp vụ
Ngày sinh: 07/02/1978
Điện thoại: 0905.490.818
Email:
Họ tên: Nguyễn Thị Mỹ Phượng
Chức vụ: Tạp vụ
Ngày sinh: 01/01/1974
Điện thoại: 01699.687.466
Email:
Họ tên: Trần Hoàng Nguyên
Chức vụ: Bảo vệ
Ngày sinh: 28/02/1989
Điện thoại: 0939.678.206
Email:
Họ tên: Nguyễn Minh Hải
Chức vụ: Bảo vệ
Ngày sinh: 01/01/1985
Điện thoại: 0939.939.649
Email:
Họ tên: Nguyễn Phước Tài
Chức vụ: Bảo vệ
Ngày sinh: 11/10/1992
Điện thoại: 01626.926.827
Email:
Họ tên: Nguyễn Viết Phương
Chức vụ: Bảo vệ
Ngày sinh: 13/10/1992
Điện thoại: 0938.535.743
Email:  
Họ tên: Nguyễn Trung Hiếu
Chức vụ: Bảo vệ
Ngày sinh: 11/10/1994
Điện thoại: 01223.061.809
Email:
Họ tên: Nguyễn Minh Thụy
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 31/01/1985
Điện thoại: 0909.203.666
Email: nguyenminhthuy3101@yahoo.com
Họ tên: Nguyễn Thị Yên Thảo
Chức vụ: Tạp vụ
Ngày sinh: 12/10/1981
Điện thoại: 01229.859.185
Email:
Họ tên: Võ Hồng Thúy
Chức vụ: Tạp vụ
Ngày sinh: 05/05/1969
Điện thoại: 0969006381
Email:  


Quay lại
Doanh nghiệp tự giới thiệu
Click to go to this website
Click to go to this website