THÔNG BÁO CHIÊU SINH Lớp “Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng làm việc, tìm việc” THÔNG BÁO CHIÊU SINH Lớp “Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức khởi sự doanh nghiệp cho thanh niên” THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN ĐIỀU DƯỠNG VIÊN ĐI HỌC TẬP VÀ LÀM VIỆC TẠI CHLB ĐỨC TRONG NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN ỨNG VIÊN ĐIỀU DƯỠNG, HỘ LÝ SANG LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN (KHÓA 7 NĂM 2018) Thông báo ngày hội việc làm phụ nữ thành phố Cần Thơ năm 2018 THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN DUYÊN HẢI 2 TỈNH TRÀ VINH TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG CẦN THƠ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2018 Phiên Giao dịch việc làm hàng ngày Thị trường lao động 6 tháng đầu năm 2018 và dự báo 6 tháng cuối năm 2018 KỲ 3 (tháng 8 năm 2018) KỲ 2 (tháng 8 năm 2018) Thông báo tuyển chọn ứng viên nữ tham gia chương trình thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản tháng 8/2018 Thông báo Cơ hội đi làm việc tại Nhật Bản Hướng dẫn những thủ tục người lao động cần lưu ý và quy trình đăng ký dự thi tiếng hàn trên máy tính Thông báo chiêu sinh lớp “Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng làm việc, tìm việc cho lao động di cư” Thông báo chiêu sinh lớp “Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng làm việc, tìm việc cho thanh niên” Thông báo chiêu sinh lớp “Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức khởi sự Doanh nghiệp” Kỳ thi tiếng Hàn trên máy tính dành cho người lao động về nước đúng thời hạn-Kỳ 2 năm 2018 Thông báo Kế hoạch phỏng vấn Chương trình Điều dưỡng viên Đức Khóa 4 (Năm 2018-2019) – Đợt 2/2018 Tuyển chọn ứng viên tham gia chương trình điều dưỡng viên đi học tập và làm việc tại CHLB Đức (khóa 4/2018) Tuyển chọn ứng viên Nam tham gia Chương trình thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản (chương trình IM JAPAN) đợt 02 năm 2018 Thông báo chiêu sinh lớp Ôn tâp tiếng Hàn xuất khẩu lao động (EPS) Chiêu sinh các lớp ngoại ngữ

PHÒNG XỬ LÝ HỒ SƠ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP


Họ tên: Nguyễn Thị Hường
Chức vụ: Trưởng phòng
Ngày sinh: 12/09/1979
Điện thoại: 0982.300.773
Email: nguyenthihuong@cantho.gov.vn
Họ tên: Nguyễn Ngọc Luyến
Chức vụ: Cán sự
Ngày sinh: 10/08/1985
Điện thoại: 0939.564.589
Email: nngocluyen@cantho.gov.vn
Họ tên: Lương Vũ Việt Anh
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 03/09/1979
Điện thoại: 0989.307.764
Email: lvvanh@cantho.gov.vn
Họ tên: Nguyễn Thị Hòa
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 24/04/1989
Điện thoại: 0947.735.053
Email: nguyenthihoa@cantho.gov.vn
Họ tên: Trần Minh Thúy
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 02/08/1987
Điện thoại: 0985.799.145
Email: tmthuy@cantho.gov.vn
Họ tên: Nguyễn Thị Tiền
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 16/03/1988
Điện thoại: 0907.545.328
Email: nguyenthitien@cantho.gov.vn
Họ tên: Phạm Thị Thùy Dương
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 21/10/1993
Điện thoại: 0943.246.218
Email: ptt.duong@cantho.gov.vn
Họ tên: Nhữ Thị Thu Hồng
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 06/08/1990
Điện thoại: 0916.733.646
Email: nhuthuhong@cantho.gov.vn
Họ tên: Huỳnh Thị Minh Hồng
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 08/05/1990
Điện thoại: 0932.901.159
Email: htmhong@cantho.gov.vn
Họ tên: Tôn Tô Bảo Ngân
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 15/08/1996
Điện thoại: 0964.578.813
Email:


Quay lại
Doanh nghiệp tự giới thiệu
Click to go to this website
Click to go to this website