Jump Arena JSC tuyển dụng Chiêu sinh các lớp ngoại ngữ Tuyển chọn ứng viên chương trình IM Japan (đợt tháng 12 năm 2017) Hội nghị công chức, viên chức và người lao động của Trung tâm Dịch vụ việc làm Cần thơ năm 2018 Buổi tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi “Tìm hiểu chính sách, pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp bằng hình thức trực tuyến ở thành phố Cần Thơ năm 2017” Công ty TNHH Woo Sung Global Vina tuyển dụng lao động làm việc tại Trà Vinh Buổi thông tin và hỗ trợ lập hồ sơ vay vốn cho người khuyết tật ở thành phố Cần Thơ năm 2017 Chiêu sinh Kỹ năng chụp ảnh bằng điện thoại thông minh - phổ biến kiến thức pháp luật lao động Danh sách ứng viên trúng tuyển kỳ thi sơ tuyển IM-Japan Tuyển chọn Điều dưỡng viên đi học tập và làm việc tại CHLB Đức Thông báo nâng cấp Cổng thông tin việc làm Cần Thơ

PHÒNG XỬ LÝ HỒ SƠ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP


Họ tên: Nguyễn Thị Hường
Chức vụ: Trưởng phòng
Ngày sinh: 12/09/1979
Điện thoại: 0982.300.773
Email: nguyenthihuong@cantho.gov.vn
Họ tên: Lương Vũ Việt Anh
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Ngày sinh: 03/09/1979
Điện thoại: 0989.307.764
Email: lvvanh@cantho.gov.vn
Họ tên: Nguyễn Ngọc Luyến
Chức vụ: Cán sự
Ngày sinh: 10/08/1985
Điện thoại: 0939.564.589
Email: nngocluyen@cantho.gov.vn
Họ tên: Nguyễn Thị Hòa
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 24/04/1989
Điện thoại: 0947.735.053
Email: nguyenthihoa@cantho.gov.vn
Họ tên: Trần Minh Thúy
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 02/08/1987
Điện thoại: 0985.799.145
Email: tmthuy@cantho.gov.vn
Họ tên: Nguyễn Minh Thông
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 16/10/1988
Điện thoại: 0943.843.852
Email: nminhthong@cantho.gov.vn
Họ tên: Nguyễn Thị Tiền
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 16/03/1988
Điện thoại: 0907.545.328
Email: nguyenthitien@cantho.gov.vn
Họ tên: Phạm Thị Thùy Dương
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 21/10/1993
Điện thoại: 0943.246.218
Email: duong.ptt93@gmail.com
Họ tên: Nhữ Thị Thu Hồng
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 06/08/1990
Điện thoại: 0916.733.646
Email: nhuthuhong@cantho.gov.vn
Họ tên: Huỳnh Thị Minh Hồng
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 08/05/1990
Điện thoại: 0932901159
Email: htminhhongct@gmail.com


Quay lại
Doanh nghiệp tự giới thiệu
Click to go to this website
Click to go to this website