Kỳ thi tiếng Hàn trên máy tính dành cho người lao động về nước đúng thời hạn-Kỳ 2 năm 2018 Kết quả kỳ thi tiếng Hàn ngành Sản xuất chế tạo năm 2018 Thông báo Kế hoạch phỏng vấn Chương trình Điều dưỡng viên Đức Khóa 4 (Năm 2018-2019) – Đợt 2/2018 Tuyển chọn ứng viên tham gia chương trình điều dưỡng viên đi học tập và làm việc tại CHLB Đức (khóa 4/2018) Tuyển chọn ứng viên Nam tham gia Chương trình thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản (chương trình IM JAPAN) đợt 02 năm 2018 Thông báo chiêu sinh lớp Ôn tâp tiếng Hàn xuất khẩu lao động (EPS) Chiêu sinh các lớp ngoại ngữ

PHÒNG XỬ LÝ HỒ SƠ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP


Họ tên: Nguyễn Thị Hường
Chức vụ: Trưởng phòng
Ngày sinh: 12/09/1979
Điện thoại: 0982.300.773
Email: nguyenthihuong@cantho.gov.vn
Họ tên: Nguyễn Ngọc Luyến
Chức vụ: Cán sự
Ngày sinh: 10/08/1985
Điện thoại: 0939.564.589
Email: nngocluyen@cantho.gov.vn
Họ tên: Lương Vũ Việt Anh
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 03/09/1979
Điện thoại: 0989.307.764
Email: lvvanh@cantho.gov.vn
Họ tên: Nguyễn Thị Hòa
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 24/04/1989
Điện thoại: 0947.735.053
Email: nguyenthihoa@cantho.gov.vn
Họ tên: Trần Minh Thúy
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 02/08/1987
Điện thoại: 0985.799.145
Email: tmthuy@cantho.gov.vn
Họ tên: Nguyễn Thị Tiền
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 16/03/1988
Điện thoại: 0907.545.328
Email: nguyenthitien@cantho.gov.vn
Họ tên: Phạm Thị Thùy Dương
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 21/10/1993
Điện thoại: 0943.246.218
Email: duong.ptt93@gmail.com
Họ tên: Nhữ Thị Thu Hồng
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 06/08/1990
Điện thoại: 0916.733.646
Email: nhuthuhong@cantho.gov.vn
Họ tên: Huỳnh Thị Minh Hồng
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 08/05/1990
Điện thoại: 0932901159
Email: htminhhongct@gmail.com


Quay lại
Doanh nghiệp tự giới thiệu
Click to go to this website
Click to go to this website