Thông báo buổi tư vấn - tuyển chọn ứng viên cho nghiệp đoàn Nohara (Nhật Bản) Buổi thông tin về chương trình “Giới thiệu thị trường lao động dành cho học sinh trung học phổ thông” Thành phố cần thơ năm 2018 Thông báo gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển đi thực tập kỹ thuật tại nhật bản Thông báo nhận hồ sơ vay vốn cho người khuyết tật ở thành phố Cần Thơ năm 2018 Thông báo tuyển chọn lao động đi làm việc tại Đài Loan của Công ty HHCP Mạch Điện Nam Á đợt 02 năm 2018 Chiêu sinh các lớp ngoại ngữ Tuyển chọn ứng viên chương trình IM Japan (đợt tháng 12 năm 2017) Hội nghị công chức, viên chức và người lao động của Trung tâm Dịch vụ việc làm Cần thơ năm 2018 Buổi tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi “Tìm hiểu chính sách, pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp bằng hình thức trực tuyến ở thành phố Cần Thơ năm 2017” Buổi thông tin và hỗ trợ lập hồ sơ vay vốn cho người khuyết tật ở thành phố Cần Thơ năm 2017 Chiêu sinh Kỹ năng chụp ảnh bằng điện thoại thông minh - phổ biến kiến thức pháp luật lao động Tuyển chọn Điều dưỡng viên đi học tập và làm việc tại CHLB Đức Thông báo nâng cấp Cổng thông tin việc làm Cần Thơ

ÁP DỤNG ISO 9001:2008

 

Quy Trình

Nội dung

Quy trình 1

- Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

- Phiếu hẹn trả kết quả

- Đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp

- Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Quy trình Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

Quy trình 2

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Quy trình tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp

Quy trình 3

- Thông báo tìm kiếm việc làm

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Quy trình tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

Quy trình 4

- Thông báo chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

- Phiếu nhận hồ sơ

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Quy trình chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

Quy trình 5

- Đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Quy trình chuyển hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi)

Quy trình 6

- Phiếu nhận hồ sơ

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Quy trình chuyển hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến)

Quy trình 7

- Đề nghị hỗ trợ học nghề

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Quy trình giải quyết hỗ trợ học nghề

Quy trình 8

- Phiếu tư vấn giới thiệu việc làm

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Quy trình hỗ trợ tư vấn giới thiệu việc làm

Quy trình 9

- Thông báo về việc tìm kiếm việc làm

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Quy trình thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng

Doanh nghiệp tự giới thiệu
Click to go to this website
Click to go to this website