THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG BUỔI TƯ VẤN ĐI HỌC TẬP, LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG CHUYÊN NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG NĂM 2018 THÔNG BÁO BUỔI TƯ VẤN ĐI HỌC TẬP, LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG CHUYÊN NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG NĂM 2018 THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN DUYÊN HẢI 2 TỈNH TRÀ VINH TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG CẦN THƠ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2018 Phiên Giao dịch việc làm hàng ngày Thị trường lao động 6 tháng đầu năm 2018 và dự báo 6 tháng cuối năm 2018 KỲ 3 (tháng 8 năm 2018) KỲ 2 (tháng 8 năm 2018) Thông báo tuyển chọn ứng viên nữ tham gia chương trình thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản tháng 8/2018 Thông báo Cơ hội đi làm việc tại Nhật Bản Hướng dẫn những thủ tục người lao động cần lưu ý và quy trình đăng ký dự thi tiếng hàn trên máy tính Thông báo chiêu sinh lớp “Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng làm việc, tìm việc cho lao động di cư” Thông báo chiêu sinh lớp “Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng làm việc, tìm việc cho thanh niên” Thông báo chiêu sinh lớp “Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức khởi sự Doanh nghiệp” Kỳ thi tiếng Hàn trên máy tính dành cho người lao động về nước đúng thời hạn-Kỳ 2 năm 2018 Thông báo Kế hoạch phỏng vấn Chương trình Điều dưỡng viên Đức Khóa 4 (Năm 2018-2019) – Đợt 2/2018 Tuyển chọn ứng viên tham gia chương trình điều dưỡng viên đi học tập và làm việc tại CHLB Đức (khóa 4/2018) Tuyển chọn ứng viên Nam tham gia Chương trình thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản (chương trình IM JAPAN) đợt 02 năm 2018 Thông báo chiêu sinh lớp Ôn tâp tiếng Hàn xuất khẩu lao động (EPS) Chiêu sinh các lớp ngoại ngữ

ÁP DỤNG ISO 9001:2008

 

Quy Trình

Nội dung

Quy trình 1

- Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

- Phiếu hẹn trả kết quả

- Đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp

- Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Quy trình Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

Quy trình 2

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Quy trình tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp

Quy trình 3

- Thông báo tìm kiếm việc làm

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Quy trình tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

Quy trình 4

- Thông báo chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

- Phiếu nhận hồ sơ

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Quy trình chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

Quy trình 5

- Đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Quy trình chuyển hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi)

Quy trình 6

- Phiếu nhận hồ sơ

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Quy trình chuyển hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến)

Quy trình 7

- Đề nghị hỗ trợ học nghề

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Quy trình giải quyết hỗ trợ học nghề

Quy trình 8

- Phiếu tư vấn giới thiệu việc làm

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Quy trình hỗ trợ tư vấn giới thiệu việc làm

Quy trình 9

- Thông báo về việc tìm kiếm việc làm

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Quy trình thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng

Doanh nghiệp tự giới thiệu
Click to go to this website
Click to go to this website