Chiêu sinh Kỹ năng chụp ảnh bằng điện thoại thông minh - phổ biến kiến thức pháp luật lao động Danh sách ứng viên trúng tuyển kỳ thi sơ tuyển IM-Japan Tuyển chọn Điều dưỡng viên đi học tập và làm việc tại CHLB Đức Chiêu sinh tiếng Hàn xuất khẩu lao động

ÁP DỤNG ISO 9001:2008

 

Quy Trình

Nội dung

Quy trình 1

- Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

- Phiếu hẹn trả kết quả

- Đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp

- Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Quy trình Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

Quy trình 2

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Quy trình tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp

Quy trình 3

- Thông báo tìm kiếm việc làm

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Quy trình tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

Quy trình 4

- Thông báo chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

- Phiếu nhận hồ sơ

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Quy trình chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

Quy trình 5

- Đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Quy trình chuyển hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi)

Quy trình 6

- Phiếu nhận hồ sơ

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Quy trình chuyển hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến)

Quy trình 7

- Đề nghị hỗ trợ học nghề

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Quy trình giải quyết hỗ trợ học nghề

Quy trình 8

- Phiếu tư vấn giới thiệu việc làm

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Quy trình hỗ trợ tư vấn giới thiệu việc làm

Quy trình 9

- Thông báo về việc tìm kiếm việc làm

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Quy trình thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng

Doanh nghiệp tự giới thiệu
Click to go to this website
Click to go to this website
Click to go to this website