Hội trại việc làm học sinh, sinh viên thành phố Cần Thơ năm 2017 Ngày gặp gỡ nhà tuyển dụng dành cho người thất nghiệp tại thành phố Cần Thơ năm 2017 Phiên giao dịch việc làm trực tuyến của các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long năm 2017 Buổi thông tin và hỗ trợ lập hồ sơ vay vốn cho người khuyết tật ở thành phố Cần Thơ năm 2017 Chiêu sinh Kỹ năng chụp ảnh bằng điện thoại thông minh - phổ biến kiến thức pháp luật lao động Danh sách ứng viên trúng tuyển kỳ thi sơ tuyển IM-Japan Tuyển chọn Điều dưỡng viên đi học tập và làm việc tại CHLB Đức Chiêu sinh tiếng Hàn xuất khẩu lao động Thông báo nâng cấp Cổng thông tin việc làm Cần Thơ

MẪU BIỂU

Mẫu số 36 - Quyết định thu hồi kinh phí hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động

Mẫu số 35 - Quyết định thu hồi tiền hỗ trợ học nghề

Mẫu số 34 - Quyết định thu hồi tiền TCTN

Mẫu số 33 - Báo cáo tình hình tham gia BHTN năm

Mẫu số 32 - Báo cáo tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp 06 tháng dầu năm của Trung tâm

Mẫu số 31 - Báo cáo tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tháng

Mẫu số 30 - Báo cáo tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp 06 tháng dầu năm của Sở

Mẫu số 29 - Thông báo về tình hình biến động lao động

Mẫu số 28 - Thông báo ban đầu về số lượng lao động

Mẫu số 27 - Quyết định về việc hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động

Mẫu số 26 - Quyết định về việc phê duyệt Phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề và duy trì việc làm cho người lao động

Mẫu số 25 - Biên bản bàn giao sổ BHXH

Mẫu số 24 - Quyết định chấm dứt hưởng TCTN

Mẫu số 23 - Thông báo có việc làm, nghĩa vụ quân sự, ...

Mẫu số 22 - Thông báo không được hưởng trợ cấp thất nghiệp-hỗ trợ học nghề

Mẫu số 21 - Mẫu dấu xác nhận giải quyết chế độ

Mẫu số 20 - Quyết định về việc hủy quyết định hỗ trợ học nghề

Mẫu số 19 - Quyết định hỗ trợ học nghề

Mẫu số 18 - Đề nghị hỗ trợ học nghề

Mẫu số 17 - Đề nghị không thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng

Mẫu số 16 - Thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng

Mẫu số 15 - Quyết định bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

Mẫu số 14 Công văn về việc người lao động không đến tiền TCTN

Mẫu số 13 - Công văn tiếp tục chi trả TCTN

Mẫu số 12 - Công văn chấm dứt chi trả TCTN

Mẫu số 11 - Giấy giới thiệu chuyển hưởng TCTN

Mẫu số 10 - Đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp

Mẫu số 9 - Quyết định về việc hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng

Mẫu số 8 - Đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp

Mẫu số 7 - Quyết định về việc tiếp tục hưởng

Mẫu số 6 - Quyết định tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp

Mẫu số 5 - Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng

Mẫu số 4 - Phiếu hẹn trả kết quả

Mẫu số 3 - Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

Mẫu số 2 - Phiếu giới thiệu việc làm

Mẫu số 1 - Phiếu tư vấn giới thiệu việc làm

 

Doanh nghiệp tự giới thiệu
Click to go to this website
Click to go to this website