Kỳ thi tiếng Hàn trên máy tính dành cho người lao động về nước đúng thời hạn-Kỳ 2 năm 2018 Kết quả kỳ thi tiếng Hàn ngành Sản xuất chế tạo năm 2018 Thông báo Kế hoạch phỏng vấn Chương trình Điều dưỡng viên Đức Khóa 4 (Năm 2018-2019) – Đợt 2/2018 Tuyển chọn ứng viên tham gia chương trình điều dưỡng viên đi học tập và làm việc tại CHLB Đức (khóa 4/2018) Tuyển chọn ứng viên Nam tham gia Chương trình thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản (chương trình IM JAPAN) đợt 02 năm 2018 Thông báo chiêu sinh lớp Ôn tâp tiếng Hàn xuất khẩu lao động (EPS) Chiêu sinh các lớp ngoại ngữ

LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

Họ tên: Nguyễn Minh Trí
Chức vụ: Giám đốc
Ngày sinh: 01/01/1963
Điện thoại: 0939.986.486
Email: ngminhtri@cantho.gov.vn
Họ tên: Nguyễn Văn Toàn
Chức vụ: Phó giám đốc
Ngày sinh: 15/07/1973
Điện thoại: 0939.866.750
Email: ngvantoan@cantho.gov.vn
Họ tên: Nguyễn Thị Bích Vân
Chức vụ: Phó giám đốc
Ngày sinh: 20/09/1979
Điện thoại: 0907.723.909
Email: ntbichvan@cantho.gov.vn
Họ tên: Nguyễn Thu Hồng
Chức vụ: Phó giám đốc
Ngày sinh: 06/09/1969
Điện thoại: 0918.183.586
Email: nguyenthuhong@cantho.gov.vnQuay lại
Doanh nghiệp tự giới thiệu
Click to go to this website
Click to go to this website