Kỳ thi tiếng Hàn trên máy tính dành cho người lao động về nước đúng thời hạn-Kỳ 2 năm 2018 Kết quả kỳ thi tiếng Hàn ngành Sản xuất chế tạo năm 2018 Thông báo Kế hoạch phỏng vấn Chương trình Điều dưỡng viên Đức Khóa 4 (Năm 2018-2019) – Đợt 2/2018 Tuyển chọn ứng viên tham gia chương trình điều dưỡng viên đi học tập và làm việc tại CHLB Đức (khóa 4/2018) Tuyển chọn ứng viên Nam tham gia Chương trình thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản (chương trình IM JAPAN) đợt 02 năm 2018 Thông báo chiêu sinh lớp Ôn tâp tiếng Hàn xuất khẩu lao động (EPS) Chiêu sinh các lớp ngoại ngữ

Việc làm ngoài nước

Kỳ thi tiếng Hàn trên máy tính dành cho người lao động về nước đúng thời hạn-Kỳ 2 năm 2018 Theo thông báo của Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD Korea) và kế hoạch tổ chức kỳ kiểm tra tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính - kỳ 2 năm 2018 cho người lao động đã làm việc theo chương trình EPS về nước đúng hạn có nguyện vọng tái nhập cảnh Hàn Quốc; được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, kế hoạch tổ chức triển khai như sau:...
Thông báo Kế hoạch phỏng vấn Chương trình Điều dưỡng viên Đức Khóa 4 (Năm 2018-2019) – Đợt 2/2018 Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ đăng ký dự tuyển tham gia Chương trình đi học tập và làm việc tại CHLB Đức trong ngành điều dưỡng, Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo danh sách ứng viên tham dự buổi phỏng vấn do Trung tâm Lao động ngoài nước và Công ty Vivantes phối hợp tổ chức......
Danh sách trúng tuyển thực tập sinh chương trình  IM Japan Căn cứ từ thông báo của Trung tâm Lao động Ngoài nước thuộc Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc “Thông báo danh sách các ứng viên trúng tuyển tham gia chương trình thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt thi ngày 09/6/2018 đến ngày 10/6/2018 tại thành phố Hồ Chí Minh” ...
 Thông báo danh sách ca thi và địa điểm tổ chức thi tiếng Hàn năm 2018 Triển khai kế hoạch đã được thống nhất giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc về việc tổ chức kỳ thi tiếng Hàn năm 2018; căn cứ Thông báo của Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc về thời gian, địa điểm tổ chức kỳ thi, Trung tâm Lao động ngoài nước xin thông báo và đề nghị người lao động lưu ý một số nội dung sau:...
Tuyển chọn ứng viên tham gia chương trình điều dưỡng viên đi học tập và làm việc tại CHLB Đức (khóa 4/2018) Thực hiện Thỏa thuận giữa Trung tâm Lao động ngoài nước và Công ty TNHH Vivantes Diễn đàn cho người cao tuổi CHLB Đức về việc tuyển chọn, đào tạo, đưa người lao động Việt Nam sang học tập và làm việc tại CHLB Đức trong ngành điều dưỡng chăm sóc người già và người bệnh. Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo tuyển chọn ứng viên tham gia chương trình điều dưỡng viên đi học tập và làm việc tại CHLB Đức (Khóa 4/2018) cụ thể như sau:...
Doanh nghiệp tự giới thiệu
Click to go to this website
Click to go to this website