Jump Arena JSC tuyển dụng Chiêu sinh các lớp ngoại ngữ Tuyển chọn ứng viên chương trình IM Japan (đợt tháng 12 năm 2017) Hội nghị công chức, viên chức và người lao động của Trung tâm Dịch vụ việc làm Cần thơ năm 2018 Buổi tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi “Tìm hiểu chính sách, pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp bằng hình thức trực tuyến ở thành phố Cần Thơ năm 2017” Công ty TNHH Woo Sung Global Vina tuyển dụng lao động làm việc tại Trà Vinh Buổi thông tin và hỗ trợ lập hồ sơ vay vốn cho người khuyết tật ở thành phố Cần Thơ năm 2017 Chiêu sinh Kỹ năng chụp ảnh bằng điện thoại thông minh - phổ biến kiến thức pháp luật lao động Danh sách ứng viên trúng tuyển kỳ thi sơ tuyển IM-Japan Tuyển chọn Điều dưỡng viên đi học tập và làm việc tại CHLB Đức Thông báo nâng cấp Cổng thông tin việc làm Cần Thơ

PHÒNG THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG


Họ tên: Nhữ Thị Như Ngọc
Chức vụ: Trưởng phòng
Ngày sinh: 20/01/1985
Điện thoại: 0917.144.483
Email: ntnhungoc@cantho.gov.vn
Họ tên: Trần Quốc Toàn
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Ngày sinh: 1984
Điện thoại: 0913.552.457
Email: tquoctoan@cantho.gov.vn
Họ tên: Phan Trung Hậu
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 19/10/1987
Điện thoại: 0169.649.4012
Email: ptrunghau@cantho.gov.vn
Họ tên: Tô Kim Hà
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 12/04/1989
Điện thoại: 0907.929.576
Email: tkha@cantho.gov.vn
Họ tên: Dư Thúy Ngân
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 28/11/1989
Điện thoại: 0909.613.143
Email: dtngan@cantho.gov.vn


Quay lại
Doanh nghiệp tự giới thiệu
Click to go to this website
Click to go to this website