Kỳ thi tiếng Hàn trên máy tính dành cho người lao động về nước đúng thời hạn-Kỳ 2 năm 2018 Kết quả kỳ thi tiếng Hàn ngành Sản xuất chế tạo năm 2018 Thông báo Kế hoạch phỏng vấn Chương trình Điều dưỡng viên Đức Khóa 4 (Năm 2018-2019) – Đợt 2/2018 Tuyển chọn ứng viên tham gia chương trình điều dưỡng viên đi học tập và làm việc tại CHLB Đức (khóa 4/2018) Tuyển chọn ứng viên Nam tham gia Chương trình thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản (chương trình IM JAPAN) đợt 02 năm 2018 Thông báo chiêu sinh lớp Ôn tâp tiếng Hàn xuất khẩu lao động (EPS) Chiêu sinh các lớp ngoại ngữ

PHÒNG THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG


Họ tên: Nhữ Thị Như Ngọc
Chức vụ: Trưởng phòng
Ngày sinh: 20/01/1985
Điện thoại: 0917.144.483
Email: ntnhungoc@cantho.gov.vn
Họ tên: Trần Quốc Toàn
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Ngày sinh: 1984
Điện thoại: 0913.552.457
Email: tquoctoan@cantho.gov.vn
Họ tên: Phan Trung Hậu
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 19/10/1987
Điện thoại: 0169.649.4012
Email: ptrunghau@cantho.gov.vn
Họ tên: Tô Kim Hà
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 12/04/1989
Điện thoại: 0907.929.576
Email: tkha@cantho.gov.vn
Họ tên: Dư Thúy Ngân
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 28/11/1989
Điện thoại: 0909.613.143
Email: dtngan@cantho.gov.vn


Quay lại
Doanh nghiệp tự giới thiệu
Click to go to this website
Click to go to this website