Thông báo buổi tư vấn - tuyển chọn ứng viên cho nghiệp đoàn Nohara (Nhật Bản) Buổi thông tin về chương trình “Giới thiệu thị trường lao động dành cho học sinh trung học phổ thông” Thành phố cần thơ năm 2018 Thông báo gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển đi thực tập kỹ thuật tại nhật bản Thông báo nhận hồ sơ vay vốn cho người khuyết tật ở thành phố Cần Thơ năm 2018 Thông báo tuyển chọn lao động đi làm việc tại Đài Loan của Công ty HHCP Mạch Điện Nam Á đợt 02 năm 2018 Chiêu sinh các lớp ngoại ngữ Tuyển chọn ứng viên chương trình IM Japan (đợt tháng 12 năm 2017) Hội nghị công chức, viên chức và người lao động của Trung tâm Dịch vụ việc làm Cần thơ năm 2018 Buổi tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi “Tìm hiểu chính sách, pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp bằng hình thức trực tuyến ở thành phố Cần Thơ năm 2017” Buổi thông tin và hỗ trợ lập hồ sơ vay vốn cho người khuyết tật ở thành phố Cần Thơ năm 2017 Chiêu sinh Kỹ năng chụp ảnh bằng điện thoại thông minh - phổ biến kiến thức pháp luật lao động Tuyển chọn Điều dưỡng viên đi học tập và làm việc tại CHLB Đức Thông báo nâng cấp Cổng thông tin việc làm Cần Thơ

PHÒNG ĐÀO TẠO


Họ tên: Trịnh Hoàn Thúy Uyên
Chức vụ: Trưởng phòng
Ngày sinh: 27/11/1981
Điện thoại: 0919.343.341
Email: thtuyen@cantho.gov.vn
Họ tên: Nguyễn Huỳnh Văn Tấn Tài
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 09/08/1985
Điện thoại: 0919.232.858
Email: nhvttai@cantho.gov.vn
Họ tên: Nguyễn Thị Mây
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 11/07/1988
Điện thoại: 0977.146.749
Email: ntmay@cantho.gov.vn


Quay lại
Doanh nghiệp tự giới thiệu
Click to go to this website
Click to go to this website