Ngày hội việc làm học sinh, sinh viên năm 2018 Thông báo Cơ hội đi làm việc tại Nhật Bản Hướng dẫn những thủ tục người lao động cần lưu ý và quy trình đăng ký dự thi tiếng hàn trên máy tính Thông báo chiêu sinh lớp “Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng làm việc, tìm việc cho lao động di cư” Thông báo chiêu sinh lớp “Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng làm việc, tìm việc cho thanh niên” Thông báo chiêu sinh lớp “Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức khởi sự Doanh nghiệp” Kỳ thi tiếng Hàn trên máy tính dành cho người lao động về nước đúng thời hạn-Kỳ 2 năm 2018 Thông báo Kế hoạch phỏng vấn Chương trình Điều dưỡng viên Đức Khóa 4 (Năm 2018-2019) – Đợt 2/2018 Tuyển chọn ứng viên tham gia chương trình điều dưỡng viên đi học tập và làm việc tại CHLB Đức (khóa 4/2018) Tuyển chọn ứng viên Nam tham gia Chương trình thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản (chương trình IM JAPAN) đợt 02 năm 2018 Thông báo chiêu sinh lớp Ôn tâp tiếng Hàn xuất khẩu lao động (EPS) Chiêu sinh các lớp ngoại ngữ

PHÒNG ĐÀO TẠO


Họ tên: Trịnh Hoàn Thúy Uyên
Chức vụ: Trưởng phòng
Ngày sinh: 27/11/1981
Điện thoại: 0919.343.341
Email: thtuyen@cantho.gov.vn
Họ tên: Nguyễn Huỳnh Văn Tấn Tài
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 09/08/1985
Điện thoại: 0919.232.858
Email: nhvttai@cantho.gov.vn
Họ tên: Nguyễn Thị Mây
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày sinh: 11/07/1988
Điện thoại: 0977.146.749
Email: ntmay@cantho.gov.vn


Quay lại
Doanh nghiệp tự giới thiệu
Click to go to this website
Click to go to this website