Jump Arena JSC tuyển dụng Chiêu sinh các lớp ngoại ngữ Tuyển chọn ứng viên chương trình IM Japan (đợt tháng 12 năm 2017) Hội nghị công chức, viên chức và người lao động của Trung tâm Dịch vụ việc làm Cần thơ năm 2018 Buổi tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi “Tìm hiểu chính sách, pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp bằng hình thức trực tuyến ở thành phố Cần Thơ năm 2017” Công ty TNHH Woo Sung Global Vina tuyển dụng lao động làm việc tại Trà Vinh Buổi thông tin và hỗ trợ lập hồ sơ vay vốn cho người khuyết tật ở thành phố Cần Thơ năm 2017 Chiêu sinh Kỹ năng chụp ảnh bằng điện thoại thông minh - phổ biến kiến thức pháp luật lao động Danh sách ứng viên trúng tuyển kỳ thi sơ tuyển IM-Japan Tuyển chọn Điều dưỡng viên đi học tập và làm việc tại CHLB Đức Thông báo nâng cấp Cổng thông tin việc làm Cần Thơ

HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM CẦN THƠ NĂM 2018

 🍀Giống như viên gạch xây nên ngôi nhà, ngôn từ tạo nên tác phẩm văn chương, chính thời gian cũng cho mỗi người sự trưởng thành, trải nghiệm, và cho một tập thể cùng nhau lao động, tạo nên những giá trị.

🍀Để tổng kết những điều đã làm được trong năm 2017 và định hướng hoạt động của Trung tâm năm 2018. Chiều ngày 30/12/2017 Trung tâm tổ chức "Hội nghị công chức, viên chức và người lao động Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Cần Thơ".

🍀Đây là sự kiện có ý nghĩa và quan trọng đối với tập thể nhân sự Trung tâm và tập thể Trung tâm mong muốn rằng, trong năm 2018 vẫn nhận được sự hỗ trợ từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, sự đồng hành của Quý công ty và các đối tác, sự tin tưởng và yêu thương của khách hàng để chúng tôi thực hiện ngày một tốt hơn công việc của mình./.

Doanh nghiệp tự giới thiệu
Click to go to this website
Click to go to this website