Kỳ thi tiếng Hàn trên máy tính dành cho người lao động về nước đúng thời hạn-Kỳ 2 năm 2018 Kết quả kỳ thi tiếng Hàn ngành Sản xuất chế tạo năm 2018 Thông báo Kế hoạch phỏng vấn Chương trình Điều dưỡng viên Đức Khóa 4 (Năm 2018-2019) – Đợt 2/2018 Tuyển chọn ứng viên tham gia chương trình điều dưỡng viên đi học tập và làm việc tại CHLB Đức (khóa 4/2018) Tuyển chọn ứng viên Nam tham gia Chương trình thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản (chương trình IM JAPAN) đợt 02 năm 2018 Thông báo chiêu sinh lớp Ôn tâp tiếng Hàn xuất khẩu lao động (EPS) Chiêu sinh các lớp ngoại ngữ

Chuyên mục hỏi đáp

Đặt câu hỏi

 
 
 

Nội dung chuyên mục hỏi đáp

Giang tiểu hoa
19/07/2018
Bảo hiểm thất nghiệp
Em nghỉ khỏi công ty. Muốn tiếp tục tham gia bảo hiểm.Vậy thì em có thể tự đóng bảo hiểm thất nhiệp và bh xã hội tháng kế tiếp không? Nếu đóng được tự nguyện sẽ liên hệ cơ quan nào. Và đóng đủ theo qui định vẫn hưởng được chế độ như bình thường không?
Xem câu trả lời
Căn cứ Điều 43 Luật việc làm 2013 quy định: “Điều 43. Đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp 1. Người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc như sau: a) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn; b) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn; c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng. Trong trường hợp người lao động giao kết và đang thực hiện nhiều hợp đồng lao động; quy định tại khoản này; thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp. 2. Người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này đang hưởng lương hưu, giúp việc gia đình thì không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Kết luận: Như vậy, trong trường hợp của bạn, theo quy định của pháp luật hiện hành; người lao động nghỉ việc ở công ty không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Nếu bạn muốn tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp; bạn phải tham gia hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc từ 3 tháng trở lên; để đủ điều kiện tham gia đóng bảo hiểm. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp của bạn chưa hưởng sẽ được bảo lưu; cộng dồn cho lần hưởng thất nghiệp tiếp theo.
Dương thịu thu an
19/07/2018
Đào tạo nghề và kỹ năng
Em thấy gần nhà em có người đan giỏ, túi... bằng lát hoặc lục bình. Trung tâm cho em hỏi em muốn học đan như vậy thì học ở đâu? Làm sao nhận về đan và tính giá tiền như thế nào ạ! E cảm ơn
Xem câu trả lời
Bạn có thể liên hệ với UBND địa phương mình để đăng ký học nghề theo Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn" nhé! Xin cảm ơn rất nhiều
Đồng Thị Bích Thảo
19/07/2018
Lĩnh vực khác
Nếu muốn vào trường có cần bằng tốt nghiệp tạm thời và học bạ. Điểm cao môn gì không ạ. Bây giờ trường có còn tuyển học viên hay không
Xem câu trả lời
Bạn vui lòng liên hệ trực tiếp với Trung tâm hoặc qua số điện thoại 0292 3838399 để làm rõ nhu cầu tư vấn của mình nhé. Xin cảm ơn rất nhiều!
Nguyễn Quốc Vương
27/06/2018
Đào tạo nghề và kỹ năng
Tôi muốn tìm một khóa học Anh Văn giao tiếp, nhưng chỉ thấy khóa học tiếng Hàn và tiếng Nhật. Hiện tại trung tâm có khóa học tiếng Anh không?
Xem câu trả lời
Xin chào! Hiện nay Trung tâm không có mở khóa học tiếng Anh. Anh có thể liên hệ với một số Trung tâm dạy tiếng Anh tại địa bàn TP. Cần Thơ
Trần Hoài An
18/12/2017
Bảo hiểm thất nghiệp
Những doanh nghiệp, tổ chức nào thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp?
Xem câu trả lời
Theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội và Điều 3 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp thì người sử dụng lao động có sử dụng từ mười (10) người lao động trở lên tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp sau đây thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp: 1. Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân. 2. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp thuộc tổ chức chính trị, đơn vị sự nghiệp thuộc tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức xã hội khác. 3. Doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư. 4. Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã. 5. Hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng và trả công cho người lao động. 6. Cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có sử dụng lao động là người Việt Nam, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.
Nguyễn Văn Nam
18/12/2017
Bảo hiểm thất nghiệp
Để được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp người thất nghiệp phải có các điều kiện gì?
Xem câu trả lời
Theo quy định tại Điều 81 của Luật Bảo hiểm xã hội, Điều 15 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 100/2012/NĐ-CP ngày 21/11/2012 thì người thất nghiệp là người đang đúng bảo hiểm thất nghiệp mà bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc được hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau: 1. Đó đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ mười hai tháng trở lên trong thời gian hai mươi bốn tháng trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật. Tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động được tính nếu người sử dụng lao động và người lao động đó đóng bảo hiểm thất nghiệp, người lao động đó thực hiện hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc ít nhất 01 ngày trong tháng đó. 2. Đó đăng ký thất nghiệp với cơ quan lao động khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. 3. Chưa tìm được việc làm sau mười lăm ngày, kể từ ngày đăng ký với cơ quan lao động theo quy định.
Doanh nghiệp tự giới thiệu
Click to go to this website
Click to go to this website