Ngày hội việc làm học sinh, sinh viên năm 2018 Thông báo Cơ hội đi làm việc tại Nhật Bản Hướng dẫn những thủ tục người lao động cần lưu ý và quy trình đăng ký dự thi tiếng hàn trên máy tính Thông báo chiêu sinh lớp “Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng làm việc, tìm việc cho lao động di cư” Thông báo chiêu sinh lớp “Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng làm việc, tìm việc cho thanh niên” Thông báo chiêu sinh lớp “Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức khởi sự Doanh nghiệp” Kỳ thi tiếng Hàn trên máy tính dành cho người lao động về nước đúng thời hạn-Kỳ 2 năm 2018 Thông báo Kế hoạch phỏng vấn Chương trình Điều dưỡng viên Đức Khóa 4 (Năm 2018-2019) – Đợt 2/2018 Tuyển chọn ứng viên tham gia chương trình điều dưỡng viên đi học tập và làm việc tại CHLB Đức (khóa 4/2018) Tuyển chọn ứng viên Nam tham gia Chương trình thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản (chương trình IM JAPAN) đợt 02 năm 2018 Thông báo chiêu sinh lớp Ôn tâp tiếng Hàn xuất khẩu lao động (EPS) Chiêu sinh các lớp ngoại ngữ

Thông tin - tin tức

Ngày hội việc làm học sinh, sinh viên năm 2018 Nhằm tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên các ngành chế biến thủy sản, công nghệ thực phẩm, trồng trọt, chăn nuôi, công nghệ thông tin, kế toán, ... chuẩn bị tốt nghiệp tiếp cận với thông tin và tìm có việc làm; nâng cao chất lượng và hiệu quả giải quyết việc làm cho sinh viên. Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Cần Thơ phối hợp với trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Cần Thơ tổ chức “Ngày hội việc làm học sinh, sinh viên năm 2018” (Ngày hội), cụ thể như sau:...
Buổi phỏng vấn công ty cổ phần Đất xanh Tây Nam Bộ Công ty cổ phần Đất xanh Tây Nam Bộ phỏng vấn tuyển dụng các vị trí: Giám đốc Sàn giao dich bất động sản, Trưởng phòng kinh doanh, nhân viên kinh doanh bất động sản, cụ thể như sau:...
Thông báo chiêu sinh lớp “Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng làm việc, tìm việc cho lao động di cư” Thực hiện hoạt động Hỗ trợ việc làm cho đối tượng đặc thù trong dự án Phát triển thị trường lao động và việc làm thuộc Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp-Việc làm và An toàn lao động năm 2018, Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Cần Thơ thông báo chiêu sinh lớp “Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng làm việc, tìm việc cho lao động di cư”, cụ thể:...
Thông báo chiêu sinh lớp “Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng làm việc, tìm việc cho thanh niên” Thực hiện hoạt động Hỗ trợ việc làm cho đối tượng đặc thù trong dự án Phát triển thị trường lao động và việc làm thuộc Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp-Việc làm và An toàn lao động năm 2018, Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Cần Thơ thông báo chiêu sinh lớp “Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng làm việc, tìm việc cho thanh niên”, cụ thể:...
Thông báo chiêu sinh lớp “Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức khởi sự Doanh nghiệp”  Thực hiện hoạt động Hỗ trợ việc làm cho đối tượng đặc thù trong dự án Phát triển thị trường lao động và việc làm thuộc Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp-Việc làm và An toàn lao động năm 2018, Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Cần Thơ thông báo chiêu sinh lớp “Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức khởi sự Doanh nghiệp”, cụ thể:...
Doanh nghiệp tự giới thiệu
Click to go to this website
Click to go to this website