vận hành các hệ thống tự động, các dây chuyền sản xuất tự động tại các nhà máy
Mã tuyển dụng: 1412
Tìm việc: vận hành các hệ thống tự động, các dây chuyền sản xuất tự động tại các nhà máy
Ngành nghề: Không yêu cầu
Trình độ:
Bằng cấp:
Kinh nghiệm:
Công việc hiện tại:
Kỹ năng:
Lương yêu cầu: 1
Ngọai ngữ:
Tin học:
Thông tin người tìm việc
Ứng viên: Trần Đình Nhựt Tân
Địa chỉ Số 95-97 đường Trần Hưng Đạo, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
Điện thoại 0710. 3832486
Thư điện tử ttgtvlcantho@gmail.com