Nhân viên quản lý chất lượng
Mã tuyển dụng: 1331
Tìm việc: Nhân viên quản lý chất lượng
Ngành nghề: CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO
Trình độ:
Bằng cấp:
Kinh nghiệm:
Công việc hiện tại:
Kỹ năng:
Lương yêu cầu: 4
Ngọai ngữ:
Tin học:
Thông tin người tìm việc
Ứng viên: HỒ KHÁNH DUY
Địa chỉ Số 95-97 đường Trần Hưng Đạo, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
Điện thoại 0710. 3832486
Thư điện tử ttgtvlcantho@gmail.com