THÔNG TIN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
THỐNG KÊ NGƯỜI TÌM VIỆC THỐNG KÊ VIỆC TÌM NGƯỜI
Nguyễn Thị Thuý
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
1 Nhân viên bán hàng Chưa qua đào tạo Thỏa thuận
Lê Thành Nam
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
2 Kiểm hàng QC Chưa qua đào tạo Thỏa thuận
Huỳnh Nhật Quang
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
3 Công nhân Chưa qua đào tạo Thỏa thuận
Kim Tuấn Phúc
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
4 Công nhân Chưa qua đào tạo Thỏa thuận
Nguyễn Văn Hiếu
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
5 Công nhân giày Chưa qua đào tạo Thỏa thuận
Dương Hạnh Quyên
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
6 Bác sĩ Chưa qua đào tạo Thỏa thuận
Lê Anh Tài
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
7 Nhân viên giao hàng Chưa qua đào tạo Thỏa thuận
Võ Trần Mỹ Tiên
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
8 Công nhân Chưa qua đào tạo Thỏa thuận
Võ Thị Hương Thu
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
9 Công nhân Chưa qua đào tạo Thỏa thuận
Phạm Thị Kim Oanh
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
10 Lễ tân khách sạn Chưa qua đào tạo Thỏa thuận
Lê Hoàng Phi Hào
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
11 Giao hàng Chưa qua đào tạo Thỏa thuận
Nguyễn Hữu Vĩnh
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
12 Công nhân Chưa qua đào tạo Thỏa thuận
Nguyễn Minh Tiến
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
13 Công nhân Chưa qua đào tạo Thỏa thuận
Nguyễn Ngọc Quí
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
14 Lao động phổ thông Chưa qua đào tạo Thỏa thuận
Phạm Trường Thịnh
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
15 Công nhân vận hành Chưa qua đào tạo Thỏa thuận
Trần Văn Phú
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
16 Công nhân Chưa qua đào tạo Thỏa thuận
Lê Minh Tín
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
17 Lao động phổ thông Chưa qua đào tạo Thỏa thuận
Trần Tấn Hiền
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
18 Lao động phổ thông Chưa qua đào tạo Thỏa thuận
Võ Văn Đông
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
19 Lao động phổ thông Chưa qua đào tạo Thỏa thuận
Nguyễn Tấn Hưng
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
20 Bán hàng Chưa qua đào tạo Thỏa thuận
Nguyễn Thành Nhân
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
21 Bán hàng Chưa qua đào tạo Thỏa thuận
Nguyễn Hữu Toàn
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
22 Dịch vụ bán hàng Chưa qua đào tạo Thỏa thuận
Huỳnh Lê Anh Vũ
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
23 Dịch vụ bán hàng Chưa qua đào tạo Thỏa thuận
Phạm Văn Vĩ
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
24 Bán hàng Chưa qua đào tạo Thỏa thuận
Nguyễn Thanh Vũ
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
25 Nhân viên bán hàng Chưa qua đào tạo Thỏa thuận
Nguyễn Tấn Bình
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
26 Lái xe Chưa qua đào tạo Thỏa thuận
Mai Thế Vinh
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
27 Tài xế Chưa qua đào tạo Thỏa thuận
Huỳnh Trần Minh Thuỳ
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
28 Giáo viên Chưa qua đào tạo Thỏa thuận
Ứng Doãn Anh Tuấn
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
29 Kỹ sư xây dựng Chưa qua đào tạo Thỏa thuận
Nguyễn Hoàng Phúc
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
30 Tiếp viên xe khách Chưa qua đào tạo Thỏa thuận
Trương Việt Vi
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
31 Kế toán bán hàng Chưa qua đào tạo Thỏa thuận
Trần Hoàng Nam
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
32 Tài xế Chưa qua đào tạo Thỏa thuận
Trần Trung Hiếu
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
33 Lái xe Chưa qua đào tạo Thỏa thuận
Nguyễn Thanh Long
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
34 Tài chính Chưa qua đào tạo Thỏa thuận
Nguyễn Thị Trường An
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
35 Công nhân Chưa qua đào tạo Thỏa thuận
Nguyễn Ngân Giang
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
36 Chuyên viên phát triển du lịch Chưa qua đào tạo Thỏa thuận
Võ Hoàng Liêm
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
37 Điều dưỡng Chưa qua đào tạo Thỏa thuận
Huỳnh Thế Diển
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
38 Công nhân giày da Chưa qua đào tạo Thỏa thuận
Võ Thị Mỹ Trinh
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
39 Quản lý ngành hàng thực phẩm Chưa qua đào tạo Thỏa thuận
Nguyễn Văn Mẫn
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
40 Công nhân may Chưa qua đào tạo Thỏa thuận
Nguyễn Thị Đang
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
41 Tạp vụ Chưa qua đào tạo Thỏa thuận
Nguyễn Thanh Kế
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
42 Y sỹ Chưa qua đào tạo Thỏa thuận
Nguyễn Thị Cẩm Thi
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
43 Công nhân Chưa qua đào tạo Thỏa thuận
Trần Văn Dư
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
44 Công nhân Chưa qua đào tạo Thỏa thuận
Nguyễn Hiền Phát
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
45 Công nhân Chưa qua đào tạo Thỏa thuận
Trương Minh Ngọc
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
46 Trưởng phòng kế toán Chưa qua đào tạo Thỏa thuận
Lê Châu Tuấn
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
47 Công nhân sản xuất Chưa qua đào tạo Thỏa thuận
Nguyễn Văn Trí
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
48 Công nhân nhà máy Chưa qua đào tạo Thỏa thuận
Nguyễn Văn Nhí
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
49 Công nhân Chưa qua đào tạo Thỏa thuận
Nguyễn Thị Út
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
50 Công nhân nhà máy Chưa qua đào tạo Thỏa thuận
Nguyễn Hoàng Trung
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
51 Công nhân Chưa qua đào tạo Thỏa thuận
Phan Nhật Nam
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
52 Nhân viên kinh doanh Chưa qua đào tạo Thỏa thuận
Trần Thị Phát
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
53 Kế toán Chưa qua đào tạo Thỏa thuận
Trương Tấn Đạt
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
54 Công nhân nhà máy Chưa qua đào tạo Thỏa thuận
Bùi Ngọc Hân
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
55 Phục vụ Chưa qua đào tạo Thỏa thuận
Lê Thị Thu Thuỷ
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
56 Nhân viên phụ bếp Chưa qua đào tạo Thỏa thuận
Đường Bảo Lộc
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
57 Giao hàng Chưa qua đào tạo Thỏa thuận
Võ Trọng Nghĩa
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
58 Giao hàng Chưa qua đào tạo Thỏa thuận
Nguyễn Văn Lạ
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
59 Phục vụ Chưa qua đào tạo Thỏa thuận
Trần Tiến Nam
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
60 Phục vụ Chưa qua đào tạo Thỏa thuận
Lê Minh Hậu
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
61 Phục vụ Chưa qua đào tạo Thỏa thuận
Bùi Chí Nhân
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
62 Nhân viên văn phòng Chưa qua đào tạo Thỏa thuận
Nguyễn Thị Ngọc Thảo
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
63 Nhân viên phun sơn Chưa qua đào tạo Thỏa thuận
Trần Hữu Danh
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
64 Quản lý sản xuất Chưa qua đào tạo Thỏa thuận
Trần Thị Hạnh
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
65 Công nhân thuỷ sản Chưa qua đào tạo Thỏa thuận
Huỳnh Trọng Sang
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
66 Nhân viên kho, Nhân viên bán hàng Chưa qua đào tạo Thỏa thuận
Nguyễn Xuân Thành
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
67 Nhân viên kỹ thuật Chưa qua đào tạo Thỏa thuận
Huỳnh Thị Thuỳ Trang
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
68 Nhân viên kinh doanh Chưa qua đào tạo Thỏa thuận
Nguyễn Thị Nhãn
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
69 Kế toán Chưa qua đào tạo Thỏa thuận
Nguyễn Trung Hậu
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
70 Nhân viên kỹ thuật Chưa qua đào tạo Thỏa thuận
Trương Thanh Nhã
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
71 Kỹ sư xây dựng Chưa qua đào tạo Thỏa thuận
Lê Trần Kiệt
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
72 QA Chưa qua đào tạo Thỏa thuận
Lê Hải Quân
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
73 Máy trưởng Chưa qua đào tạo Thỏa thuận
Đinh Nguyễn Anh Khoa
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
74 Công nhân Chưa qua đào tạo Thỏa thuận
Vũ Hồng Quân
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
75 Mua bán Chưa qua đào tạo Thỏa thuận
Nguyễn Thành Lý
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
76 Giám đốc vùng, Trưởng phòng kinh doanh, Giám sát vùng Chưa qua đào tạo Thỏa thuận
Bùi Thị Hương
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
77 Công nhân Chưa qua đào tạo Thỏa thuận
Trầm Văn Đệ
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
78 Công nhân Chưa qua đào tạo Thỏa thuận
Lê Minh Phương
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
79 Nhân viên văn phòng Chưa qua đào tạo Thỏa thuận
Hồ Nhật Truyền
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
80 Bảo vệ Chưa qua đào tạo Thỏa thuận
Hồ Thế Nguyên
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
81 Nhân viên bán hàng Chưa qua đào tạo Thỏa thuận
Phạm Minh Khả
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
82 Bảo vệ Chưa qua đào tạo Thỏa thuận
Nguyễn Hoàng Tín
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
83 Nhân viên bán hàng Chưa qua đào tạo Thỏa thuận
Lê Nguyễn Quốc Huy
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
84 Bảo vệ Chưa qua đào tạo Thỏa thuận
Lê Chí Phú
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
85 Nhân viên kinh doanh Chưa qua đào tạo Thỏa thuận
Nguyễn Thị Thanh Thoa
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
86 Giáo viên Chưa qua đào tạo Thỏa thuận
Lê Thành Danh
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
87 Nhân viên kinh doanh Chưa qua đào tạo Thỏa thuận
Nguyễn Tấn Nhật
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
88 Điều phối (Logistics) Chưa qua đào tạo Thỏa thuận
Đặng Phước Toán
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
89 Nhân viên tư vấn pháp lý Chưa qua đào tạo Thỏa thuận
Nguyễn Quốc Việt
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
90 Giáo viên Chưa qua đào tạo Thỏa thuận
Kha Kế Thiên
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
91 Bảo vệ Chưa qua đào tạo Thỏa thuận
Thái Thị Minh Nguyệt
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
92 Giáo viên Chưa qua đào tạo Thỏa thuận
Trương Thanh Minh Trí
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
93 Bán hàng Chưa qua đào tạo Thỏa thuận
Nguyễn Mạnh Cường
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
94 Lái xe cẩu Chưa qua đào tạo Thỏa thuận
Phan Quốc Nam
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
95 Bảo trì máy may Chưa qua đào tạo Thỏa thuận
Thử nghiệm
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
96 bán hàng Điêu khắc Trên 6 triệu
NGUYỄN NGỌC TẤN
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
97 Nhân vân nhân sự, văn phòng, kế toán Tài chính – Ngân hàng Trên 6 triệu
Trương Thị Kiều Nương
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
98 Nhân viên Trên 6 triệu
Trần đức thành
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
99 Nhân viên văn phòng Luật Trên 6 triệu
Quách Sà Đây Đa Ra
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
100 Lao động phổ thông Thỏa thuận
Nguyễn Phú Hữu
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
101 Nhân viên Công nghệ thông tin Thỏa thuận
Lâm Thị Kim Pha
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
102 Kinh doanh, buôn bán. Công nghệ quản lý chất lượng Thỏa thuận
Đỉnh Nguyễn
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
103 nhân viên kỹ thuật Kỹ thuật máy tính Trên 6 triệu
Nguyễn Thị Thuỳ Trang
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
104 Nhân viên văn phòng Luật Từ 4-6 triệu
Mai Thị Huyền
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
105 Dịch vụ, chăm sóc khách hàng Trên 6 triệu
Nguyễn Kim Hiền
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
106 Bán hàng, tư vấn Từ 4-6 triệu
Lâm Thị Ngọc Trân
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
107 Hành chính văn phòng, Kế toán viên Bảo hiểm Thỏa thuận
Trần Đình Nhựt Tân
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
108 vận hành các hệ thống tự động, các dây chuyền sản xuất tự động tại các nhà máy Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá Thỏa thuận
PHẠM THỊ KHÁNH LINH
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
109 Nhân viên hành chính văn phòng Sinh học Trên 6 triệu
Nguyễn Lan Anh
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
110 Nhân viên tư vấn bán hàng Quản trị lữ hành Từ 4-6 triệu
Nguyễn Thanh Phong
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
111 Lập trình web, hoặc thiết kế Công nghệ thông tin Trên 6 triệu
Hồ Thị Ngọc Trân
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
112 Nhân viên văn phòng Quản lý công nghiệp Trên 6 triệu
Nguyễn Thanh Trường
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
113 Nhân viên hành chính Kinh tế nông nghiệp Từ 4-6 triệu
Đặng Thị Thu Nguyệt
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
114 Nhân viên Từ 4-6 triệu
Nguyễn Thị Ngọc Thông
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
115 Nhân viên văn phòng Quản trị lữ hành Từ 4-6 triệu
Nguyễn Thị Bích Phượng
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
116 Nhân viên kiểm nghiệm thực phẩm Sinh học Trên 6 triệu
Võ Hoàng Giang
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
117 IT support, lập trình viên Công nghệ thông tin Thỏa thuận
Lê Đăng Khoa
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
118 Designer (Photoshop, Ilusstrator), Marketing, Nhân Viên Văn Phòng Công nghệ thông tin Từ 4-6 triệu
Huỳnh Giao Linh
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
119 nhân viên hành chính Hành chính văn phòng Từ 4-6 triệu
Lê Ngọc Huy
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
120 Nhân viên văn phòng hoặc nhân viên kinh doanh Quản trị kinh doanh Trên 6 triệu
Lê Thị Ngọc Tuyền
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
121 Giáo viên, điều hành tour, nhân viên văn phòng Ngôn ngữ Anh Trên 6 triệu
Bùi Thị Minh Phương
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
122 Nhân viên Hành Chánh Nhân Sự Công nghệ thông tin Trên 6 triệu
Đặng Thị Yến Phil
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
123 Sale, marketing, tư vấn khách hàng Quản trị kinh doanh Thỏa thuận
Trần Duy Khánh
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
124 Kỹ Thuật Viên IT phần cứng Công nghệ thông tin Trên 6 triệu
Nguyễn Mỹ Xil
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
125 Kỹ sư môi trường/ Nhân viên Chăm sóc khách hàng Khoa học môi trường Trên 6 triệu
Nguyễn Huỳnh Đức
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
126 Nhân Viên Văn Phòng Thủ kho- Kế Toán Kho Thỏa thuận
Lê Yến Nhi
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
127 Thu Ngân - Quản Lý Cửa Hàng Luật Từ 4-6 triệu
NGO CHI CANH
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
128 Tai xe lai xe B2 Tài Xế B2 Thỏa thuận
Đặng Cẩm Tiên
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
129 Nhân viên văn phòng, Nhân viê sales, Lễ tân Hướng dẫn du lịch Trên 6 triệu
Trần hoàng hảo
STT Vị trí tìm việc Chuyên ngành Lương
130 Phục vụ Giáo dục học Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BAO BÌ ĐÔNG ÂU
STT Vị trí tuyển dụng Chuyên ngành Lương
1 Nhân viên bảo trì Chế tạo thiết bị cơ khí; Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ BẢO VIỆT TOÀN CẦU
STT Vị trí tuyển dụng Chuyên ngành Lương
2 Bảo vệ Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 10 IDICO
STT Vị trí tuyển dụng Chuyên ngành Lương
3 Trưởng phòng Kỹ thuật chất lượng Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Thỏa thuận
HỘ GIA ĐÌNH ANH VÕ TRÍ THẢO
STT Vị trí tuyển dụng Chuyên ngành Lương
4 Nấu ăn hộ gia đình Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 10 IDICO
STT Vị trí tuyển dụng Chuyên ngành Lương
5 Nhân viên văn phòng Quản trị kinh doanh; Luật; Thỏa thuận
NGÂN HÀNG TMCP NAM Á – CHI NHÁNH CẦN THƠ
STT Vị trí tuyển dụng Chuyên ngành Lương
6 Thực tập sinh – P.Khách hàng cá nhân Kinh tế; Thỏa thuận
NGÂN HÀNG TMCP NAM Á – CHI NHÁNH CẦN THƠ
STT Vị trí tuyển dụng Chuyên ngành Lương
7 Chuyên viên QHKH cá nhân Kinh tế; Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AMICOGEN NAM VIỆT
STT Vị trí tuyển dụng Chuyên ngành Lương
8 Phiên dịch tiếng Hàn Ngôn ngữ Hàn Quốc; Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT LONG GIANG
STT Vị trí tuyển dụng Chuyên ngành Lương
9 Nhân viên nhân sự Luật; Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HKB
STT Vị trí tuyển dụng Chuyên ngành Lương
10 Chuyên viên tư vấn - đào tạo Kỹ thuật môi trường; Công nghệ thực phẩm; Thỏa thuận
DIAMOND SPA CẦN THƠ
STT Vị trí tuyển dụng Chuyên ngành Lương
11 Công tác viên Thỏa thuận
DIAMOND SPA CẦN THƠ
STT Vị trí tuyển dụng Chuyên ngành Lương
12 Kỹ thuật viên Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN MIỀN TÂY
STT Vị trí tuyển dụng Chuyên ngành Lương
13 Kế toán Kế toán doanh nghiệp; Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP TRÍ VIỆT
STT Vị trí tuyển dụng Chuyên ngành Lương
14 Kỹ sư cầu đường hoặc xây dựng Xây dựng cầu đường; Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẠN PHÚC
STT Vị trí tuyển dụng Chuyên ngành Lương
15 Kế toán bán hàng Kế toán doanh nghiệp; Thỏa thuận
VIETTEL CẦN THƠ
STT Vị trí tuyển dụng Chuyên ngành Lương
16 Nhân viên sale Thỏa thuận
CÔNG TY CP CAO SU SÀI GÒN – KYMDAN
STT Vị trí tuyển dụng Chuyên ngành Lương
17 Công nhân giao hàng Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THỦY SẢN ANH THÁI
STT Vị trí tuyển dụng Chuyên ngành Lương
18 Kế toán bán hàng Kế toán doanh nghiệp; Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI GIA BẢO
STT Vị trí tuyển dụng Chuyên ngành Lương
19 Kỹ sư xây dựng - Kỹ sư cầu đường Công nghệ kỹ thuật xây dựng Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM DOANH NGHIỆP 5S (Phỏng vấn trực tiếp tại Trung tâm ngày 08/6/2023)
STT Vị trí tuyển dụng Chuyên ngành Lương
20 Lao động phổ thông Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÚC THỊNH
STT Vị trí tuyển dụng Chuyên ngành Lương
21 Kế toán tổng hợp Kế toán doanh nghiệp Thỏa thuận
CƠ SỞ CÀ PHÊ THÀNH TÂM
STT Vị trí tuyển dụng Chuyên ngành Lương
22 Nhân viên tiếp thị Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM DOANH NGHIỆP 5S (Phỏng vấn trực tiếp tại Trung tâm ngày 08/6/2023)
STT Vị trí tuyển dụng Chuyên ngành Lương
23 Nhân viên hỗ trợ và triển khai hệ thống Công nghệ thông tin; Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM DOANH NGHIỆP 5S (Phỏng vấn trực tiếp tại Trung tâm ngày 08/6/2023)
STT Vị trí tuyển dụng Chuyên ngành Lương
24 Nhân viên kinh doanh Quản trị kinh doanh; Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM DOANH NGHIỆP 5S (Phỏng vấn trực tiếp tại Trung tâm ngày 08/6/2023)
STT Vị trí tuyển dụng Chuyên ngành Lương
25 Lập trình viên - Web/App Công nghệ thông tin; Lập trình máy tính; Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM DOANH NGHIỆP 5S (Phỏng vấn trực tiếp tại Trung tâm ngày 08/6/2023)
STT Vị trí tuyển dụng Chuyên ngành Lương
26 Nhân viên văn phòng Quản trị kinh doanh; Hành chính văn phòng; Quản trị nhân lực; Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM DOANH NGHIỆP 5S (Phỏng vấn trực tiếp tại Trung tâm ngày 08/6/2023)
STT Vị trí tuyển dụng Chuyên ngành Lương
27 Designer 2D, 3D Đồ họa; Thiết kế đồ họa; Thỏa thuận