Nhân viên y tế
Mã tuyển dụng: 1120
Tìm việc: Nhân viên y tế
Ngành nghề: Y TẾ VÀ HOẠT ĐỘNG TRỢ GIÚP XÃ HỘI
Trình độ:
Bằng cấp:
Kinh nghiệm:
Công việc hiện tại:
Kỹ năng:
Lương yêu cầu: 1
Ngọai ngữ:
Tin học:
Thông tin người tìm việc
Ứng viên: Trần Văn Miếng
Địa chỉ Số 95-97 đường Trần Hưng Đạo, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
Điện thoại 0710. 3832486
Thư điện tử ttgtvlcantho@gmail.com