Kỳ thi tiếng Hàn trên máy tính dành cho người lao động về nước đúng thời hạn-Kỳ 2 năm 2018 Kết quả kỳ thi tiếng Hàn ngành Sản xuất chế tạo năm 2018 Thông báo Kế hoạch phỏng vấn Chương trình Điều dưỡng viên Đức Khóa 4 (Năm 2018-2019) – Đợt 2/2018 Tuyển chọn ứng viên tham gia chương trình điều dưỡng viên đi học tập và làm việc tại CHLB Đức (khóa 4/2018) Tuyển chọn ứng viên Nam tham gia Chương trình thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản (chương trình IM JAPAN) đợt 02 năm 2018 Thông báo chiêu sinh lớp Ôn tâp tiếng Hàn xuất khẩu lao động (EPS) Chiêu sinh các lớp ngoại ngữ

Thị trường Hàn Quốc

Theo bản ghi nhớ giữa Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc (MOEL) và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam (MOLISA), kỳ thi tiếng Hàn EPS-TOPIK đặc biệt cho những người lao động hết hạn hợp đồng lao động về nước đúng thời hạn, có nguyện vọng trở lại Hàn Quốc làm việc sẽ được tiến hành như sau: ...
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, sáng ngày 23/3/2018 tại Phủ chủ tịch đã diển ra hội đàm giữa Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Hàn Quôc Mun Che In. Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã tham gia hội đàm. ...
Căn cứ công văn số 1553/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 24 tháng 4 năm 2018 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc thông báo kỳ thi và phối hợp tổ chức đăng ký dự thi tiếng Hàn theo Chương trình EPS; Công văn số 338/TTLĐNN-TCLĐ ngày 24 tháng 4 năm 2018 của Trung tâm Lao động ngoài nước về việc thông tin hướng dẫn tổ chức đăng ký thi tiếng Hàn năm 2018 theo Chương trình EPS, kỳ thi tiếng Hàn năm 2018 sẽ được tổ chức như sau: ...
Triển khai kế hoạch đã được thống nhất giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc về việc tổ chức kỳ thi tiếng Hàn năm 2018; căn cứ Thông báo của Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc về thời gian, địa điểm tổ chức kỳ thi, Trung tâm Lao động ngoài nước xin thông báo và đề nghị người lao động lưu ý một số nội dung sau: ...
Theo thông báo của Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD Korea) và kế hoạch tổ chức kỳ kiểm tra tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính - kỳ 2 năm 2018 cho người lao động đã làm việc theo chương trình EPS về nước đúng hạn có nguyện vọng tái nhập cảnh Hàn Quốc; được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, kế hoạch tổ chức triển khai như sau: ...
Doanh nghiệp tự giới thiệu
Click to go to this website
Click to go to this website