Kết quả kỳ thi tiếng Hàn ngành Sản xuất chế tạo năm 2018 Thông báo Kế hoạch phỏng vấn Chương trình Điều dưỡng viên Đức Khóa 4 (Năm 2018-2019) – Đợt 2/2018 Tuyển chọn ứng viên tham gia chương trình điều dưỡng viên đi học tập và làm việc tại CHLB Đức (khóa 4/2018) Tuyển chọn ứng viên Nam tham gia Chương trình thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản (chương trình IM JAPAN) đợt 02 năm 2018 Thông báo chiêu sinh lớp Ôn tâp tiếng Hàn xuất khẩu lao động (EPS) Chiêu sinh các lớp ngoại ngữ

PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM TRỰC TUYẾN KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG - ĐỢT 2

 Nhằm đáp ứng nhu cầu về nhân lực của các doanh nghiệp cũng như nhu cầu tìm kiếm việc làm của người lao động khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Cần Thơ phối hợp với trung tâm Dịch vụ việc làm các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức Phiên giao dịch việc làm trực tuyến đợt 2 năm 2018, cụ thể như sau:

- Thời gian: bắt đầu lúc 08 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 7 năm 2018;

- Địa điểm: tổ chức đồng thời tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Kính mời doanh nghiệp và người lao động đến tham gia.

Doanh nghiệp tự giới thiệu
Click to go to this website
Click to go to this website