Kết quả kỳ thi tiếng Hàn ngành Sản xuất chế tạo năm 2018 Thông báo Kế hoạch phỏng vấn Chương trình Điều dưỡng viên Đức Khóa 4 (Năm 2018-2019) – Đợt 2/2018 Tuyển chọn ứng viên tham gia chương trình điều dưỡng viên đi học tập và làm việc tại CHLB Đức (khóa 4/2018) Tuyển chọn ứng viên Nam tham gia Chương trình thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản (chương trình IM JAPAN) đợt 02 năm 2018 Thông báo chiêu sinh lớp Ôn tâp tiếng Hàn xuất khẩu lao động (EPS) Chiêu sinh các lớp ngoại ngữ

THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN ĐI LÀM VIỆC TẠI ĐÀI LOAN ĐƠN HÀNG CÔNG TY NAM Á ĐỢT 2

 Thông báo gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Đài Loan đơn hàng công ty Nam Á đợt 2

 

Thực hiện kế hoạch tuyển chọn lao động Việt Nam đi làm việc tại Đài Loan theo hình thức tuyển mộ trực tiếp cho công ty HHCP Mạch điện tử Nam Á đợt 2, Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển của người lao động có nguyện vọng tham gia chương trình đến hết ngày 16/3/2018 (tính theo dấu bưu điện). 

Đợt 2, dự kiến công ty Nam Á sẽ sang Việt Nam tuyển chọn vào cuối tháng 3/2018.
          Thông tin chi tiết về kế hoạch tuyển chọn người lao động xem: tại đây.

Nguồn: TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC

 

Link: http://www.colab.gov.vn/tin-tuc/1623/Thong-bao-gia-han-thoi-gian-tiep-nhan-ho-so-dang-ky-du-tuyen-di-lam-viec-tai-Dai-Loan-don-hang-cong-ty-Nam-A-dot-2.aspx

 

Doanh nghiệp tự giới thiệu
Click to go to this website
Click to go to this website