Kỳ thi tiếng Hàn trên máy tính dành cho người lao động về nước đúng thời hạn-Kỳ 2 năm 2018 Kết quả kỳ thi tiếng Hàn ngành Sản xuất chế tạo năm 2018 Thông báo Kế hoạch phỏng vấn Chương trình Điều dưỡng viên Đức Khóa 4 (Năm 2018-2019) – Đợt 2/2018 Tuyển chọn ứng viên tham gia chương trình điều dưỡng viên đi học tập và làm việc tại CHLB Đức (khóa 4/2018) Tuyển chọn ứng viên Nam tham gia Chương trình thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản (chương trình IM JAPAN) đợt 02 năm 2018 Thông báo chiêu sinh lớp Ôn tâp tiếng Hàn xuất khẩu lao động (EPS) Chiêu sinh các lớp ngoại ngữ

THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN ĐI THỰC TẬP KỸ THUẬT TẠI NHẬT BẢN

Thực hiện kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt thông báo tuyển mở rộng tháng 12/2017 Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển của người lao động có nguyện vọng tham gia chương trình thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản (IM Japan) đến hết ngày 28/02/2018 (tính theo dấu bưu điện). Thông tin chi tiết về kế hoạch tuyển chọn tại đây.

 

Nguồn: TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC

Link: http://www.colab.gov.vn/tin-tuc/1607/Thong-bao-gia-han-thoi-gian-tiep-nhan-ho-so-dang-ky-du-tuyen-di-thuc-tap-ky-thuat-tai-Nhat-Ban.aspx

Doanh nghiệp tự giới thiệu
Click to go to this website
Click to go to this website