Thứ Tư, ngày 20 tháng 9 năm 2017       |          Đăng nhập         |          Đăng ký       
 
 
CÔNG TY TAE KWANG CẦN THƠ TUYỂN DỤNG Công ty Vinservice thuộc tập đoàn Vingroup tuyển dụng HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ “CÁC MÔ HÌNH TRỢ GIÚP NGƯỜI KHUYẾT TẬT” THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2017 CHINA HUADIAN ENGINEERING CO.,LTD. TUYỂN DỤNG CƠ HỘI LÀM VIỆC TẠI NEW ZEALAND THÔNG BÁO CHIÊU SINH THÔNG BÁO CHIÊU SINH THÔNG BÁO CHIÊU SINH
Danh mục
 
CHI TIẾT TIN

 

BÁO CÁO

Phân tích cung, cầu lao động 06 tháng đầu năm 2013

và dự báo 06 tháng cuối năm 2013

 

Trong 6 tháng đầu năm 2013, Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ (Trung tâm) đã thu thập, khảo sát thông tin cung, cầu lao động từ các nguồn như Cổng thông tin việc làm Cần Thơ tại địa chỉ www.vieclamcantho.vn,  thông tin đăng tuyển trên báo, đài tại thành phố Cần Thơ của các doanh nghiệp với tổng số 30.408 nhu cầu tuyển dụng lao động và 15.608 người tìm việc ở thành phố Cần Thơ.

Từ các thông tin đã nêu, cho thấy tình hình cung, cầu lao động ở thành phố Cần Thơ như sau:  

I. PHÂN TÍCH CUNG, CẦU LAO ĐỘNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2013:

1. Tình hình chung:

Kỳ họp lần thứ 8 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ (khóa VIII) đã đánh giá tình hình kinh tế - xã hôi của thành phố Cần Thơ trong 6 tháng đầu năm 2013 như sau:

“Trong 6 tháng đầu năm, thành phố Cần Thơ đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đồng bộ và có hiệu quả các chính sách của Trung ương, chỉ đạo của Thành ủy, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố. Tập trung các giải pháp khả thi tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tiêu thụ hàng hóa, góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng của các ngành, lĩnh vực (tăng trưởng kinh tế đạt 8,38%), góp phần kiềm chế lạm phát của cả nước (chỉ số CPI tăng 0,98%). Sản xuất công nghiệp và dịch vụ tiếp tục được duy trì, phát triển; các doanh nghiệp thương mại đẩy mạnh đưa hàng Việt về tiêu thụ ở vùng nông thôn, các siêu thị dùng nhiều hình thức khuyến mãi để kích thích sức mua, các doanh nghiệp xuất khẩu tích cực khôi phục và mở rộng thị trường. Ngành nông nghiệp phát triển sản xuất theo hướng nâng cao chất lượng. Đầu tư xây dựng cơ bản có tập trung trọng tâm, trọng điểm. Thu ngân sách nhà nước có chuyển biến tích cực (tăng 61,7% so cùng kỳ). Hoạt động khoa học công nghệ hỗ trợ tích cực cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được chú trọng, quan tâm đầu tư cho giáo dục và chăm sóc sức khỏe nhân dân; công tác an sinh xã hội được đảm bảo thực hiện tốt, kịp thời rà soát, điều tra nắm bắt tình hình đời sống của các hộ nghèo, cận nghèo để có những giải pháp hỗ trợ cụ thể; thực hiện nhiều giải pháp tích cực, đồng bộ góp phần giải quyết việc làm, ổn định thu nhập cho người lao động. Các hoạt động văn hóa - nghệ thuật, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi với nhiều loại hình phong phú, đa dạng. Công tác quản lý đất đai, trật tự đô thị từng bước đi vào nề nếp. Công tác cải cách hành chính đạt nhiều kết quả. Các cơ quan tư pháp thành phố đã có nhiều nỗ lực, tổ chức bộ máy được kiện toàn, công tác thanh tra, pháp chế hoạt động hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ được giao và đạt nhiều kết quả trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Thông tin truyền thông đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của thành phố. Công tác tôn giáo, dân tộc ngày càng được chú trọng. Quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định, tai nạn giao thông được kiềm chế, thực hiện tốt công tác phòng, chống cháy, nổ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, so với nghị quyết của Hội đồng nhân dân và yêu cầu phát triển của thành phố vẫn còn một số mặt hạn chế: Hầu hết các ngành, lĩnh vực, tăng trưởng duy trì mức ổn định nhưng kết quả đạt được so với kế hoạch phát triển của thành phố và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố vẫn chưa đạt yêu cầu, đặc biệt thị trường hàng hóa và bất động sản gặp nhiều khó khăn, sức mua yếu, kim ngạch xuất khẩu đạt thấp, một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực vướng các rào cản về kỹ thuật thương mại và cạnh tranh gay gắt trên thị trường quốc tế; hàng hóa còn tồn kho, nợ xấu tuy được kiểm soát nhưng còn cao, doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn còn khó khăn, khả năng cạnh tranh thấp. Thu hút đầu tư nước ngoài thấp, quy mô nhỏ, chưa có tín hiệu khởi sắc. Một số dự án, công trình khi bàn giao, đưa vào khai thác sử dụng chậm phát huy hiệu quả do các hạng mục phụ trợ đầu tư thiếu đồng bộ. Quản lý chất lượng công trình còn lỏng lẻo. Tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội, tội phạm còn diễn biến phức tạp. Số vụ việc do các cơ quan tư pháp thụ lý có xu hướng tăng, chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp thành phố có mặt còn hạn chế”.

2. Tình hình cung-cầu nhân lực: