Thông báo buổi tư vấn - tuyển chọn ứng viên cho nghiệp đoàn Nohara (Nhật Bản) Buổi thông tin về chương trình “Giới thiệu thị trường lao động dành cho học sinh trung học phổ thông” Thành phố cần thơ năm 2018 Thông báo gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển đi thực tập kỹ thuật tại nhật bản Thông báo nhận hồ sơ vay vốn cho người khuyết tật ở thành phố Cần Thơ năm 2018 Thông báo tuyển chọn lao động đi làm việc tại Đài Loan của Công ty HHCP Mạch Điện Nam Á đợt 02 năm 2018 Chiêu sinh các lớp ngoại ngữ Tuyển chọn ứng viên chương trình IM Japan (đợt tháng 12 năm 2017) Hội nghị công chức, viên chức và người lao động của Trung tâm Dịch vụ việc làm Cần thơ năm 2018 Buổi tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi “Tìm hiểu chính sách, pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp bằng hình thức trực tuyến ở thành phố Cần Thơ năm 2017” Buổi thông tin và hỗ trợ lập hồ sơ vay vốn cho người khuyết tật ở thành phố Cần Thơ năm 2017 Chiêu sinh Kỹ năng chụp ảnh bằng điện thoại thông minh - phổ biến kiến thức pháp luật lao động Tuyển chọn Điều dưỡng viên đi học tập và làm việc tại CHLB Đức Thông báo nâng cấp Cổng thông tin việc làm Cần Thơ

Thông báo biến động lao động của các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động

THÔNG BÁO BIẾN ĐỘNG LAO ĐỘNG CỦA

CÁC CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

**************************

Thực hiện Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp và Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ yêu cầu các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức cá nhân sử dụng lao động là đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ phải thông báo cho Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Cần Thơ về số lao động làm việc tại thời điểm 01/10/2015 và tình hình biến động lao động làm việc hàng tháng, như sau:

- Các đơn vị chưa thông báo biến động lao động khi đăng ký sử dụng lao động phải thông báo về số lao động làm việc tại đơn vị tại thời điểm ngày 01/10/2015 theo Mẫu số 28 ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cho Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Cần Thơ, trong thời hạn 30 ngày kể từ thời điểm nêu trên.

- Đối với các đơn vị thành lập sau ngày 01/10/2015 thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thành lập phải thông báo với Trung tâm dịch vụ việc làm thành phố Cần Thơ về số lao động làm việc tại đơn vị theo Mẫu số 28 nêu trên.

- Trước ngày 03 hàng tháng (tính theo tháng dương lịch của tháng liền trước thời điểm thông báo), các đơn vị phải thông báo cho Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Cần Thơ về tình hình biến động lao động làm việc tại đơn vị nếu có theo Mẫu số 29 ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH nêu trên.

- Trường hợp đơn vị dự định giảm từ 50 lao động trở lên thì phải thông báo ngay bằng văn bản với Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Cần Thơ trong thời hạn chậm nhất là 05 ngày làm việc trước ngày dự định trao quyết định cho nghỉ việc, chấm dứt hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng làm việc, để Trung tâm này thực hiện các hoạt động tư vấn, hỗ trợ cho đơn vị kịp thời theo đúng quy định pháp luật.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 27 Nghị định 88/2015/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, người sử dụng lao động có hành vi không thông báo với Trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc của người sử dụng lao động khi có biến động lao động việc làm tại đơn vị theo quy định của pháp luật sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng.

Vì vậy, yêu cầu các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ thực hiện đúng quy định của pháp luật về thông báo số lao động đang làm việc tại thời điểm ngày 01/10/2015 và tình hình biến động lao động hàng tháng cho Trung tâm Dịch vụ việc làm Cần Thơ. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, xin vui lòng trao đổi trực tiếp qua số điện thoại (0710) 3832486 hoặc gửi thư điện tử (e-mail) theo địa chỉ: phongtttttld.cantho@gmail.com để được hướng dẫn./.

 

Ngày tạo:  16/09/2016 Số lần đọc: 1510
Doanh nghiệp tự giới thiệu
Click to go to this website
Click to go to this website